Putin vill förbjuda timmerexport

29 oktober 2020 President Vladimir Putin vill se ett exportförbud för timmer från Ryssland, enligt nyhetsbrevet WRI.

I ett uttalande vill presidenten se åtgärder från den ryska regeringen för att komma tillrätta med den illegala handeln med timmer och annat oförädlat trä. Ett exportförbud borde därför införas med start den första januari år 2022. Såväl barrtimmer som ”värdefullt lövträ” bör omfattas, enligt honom.

”Det här uttalandet indikerar att exempelvis mindre värdefullt lövträ, som massaved som exporteras till Finland, skulle kunna bli undantaget, skriver WRI (Wood Resources International).

För att stimulera inhemsk träförädling föreslår Vladimir Putin ett  statligt investeringsprogram som ger subventionerade lån till träindustrier. Framför allt är målgruppen sågverk och träindustrier i Sibirien som använder klenvirke. De ska ges möjlighet att exportera träprodukter som sågade trävaror, panel och pellets till de växande marknaderna i Asien.

PÅVERKAR KINA

Om förbudet genomförs bli det slutet för Rysslands roll som en av världens största exportörer av barrtimmer, skriver WRI. Exporten, som hade en topp på 37 miljoner kubikmeter 2006, har dock länge varit i dalande. Nedgången började 2008 då tullar infördes. 

2019 gick bara 8,5 miljoner kubikmeter barrtimmer på export. Motsvarande siffra för lövträ är 7-8 miljoner kubikmeter.

Ett ryskt exportförbud skulle dock ha stor effekt på Kina. Den totala timmerexporten av samtliga trädslag från Ryssland till Kina har årligen legat på ungefär 10-12 miljoner kubik sedan fem år tillbaks.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb