Putin vill förbjuda timmerexport

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
President Vladimir Putin vill se ett exportförbud för timmer från Ryssland, enligt nyhetsbrevet WRI.
I ett uttalande vill presidenten se åtgärder från den ryska regeringen för att komma tillrätta med den illegala handeln med timmer och annat oförädlat trä. Ett exportförbud borde därför införas med start den första januari år 2022. Såväl barrtimmer som ”värdefullt lövträ” bör omfattas, enligt honom.
”Det här uttalandet indikerar att exempelvis mindre värdefullt lövträ, som massaved som exporteras till Finland, skulle kunna bli undantaget, skriver WRI (Wood Resources International).
För att stimulera inhemsk träförädling föreslår Vladimir Putin ett  statligt investeringsprogram som ger subventionerade lån till träindustrier. Framför allt är målgruppen sågverk och träindustrier i Sibirien som använder klenvirke. De ska ges möjlighet att exportera träprodukter som sågade trävaror, panel och pellets till de växande marknaderna i Asien.
 
PÅVERKAR KINA
Om förbudet genomförs bli det slutet för Rysslands roll som en av världens största exportörer av barrtimmer, skriver WRI. Exporten, som hade en topp på 37 miljoner kubikmeter 2006, har dock länge varit i dalande. Nedgången började 2008 då tullar infördes. 
2019 gick bara 8,5 miljoner kubikmeter barrtimmer på export. Motsvarande siffra för lövträ är 7-8 miljoner kubikmeter.
Ett ryskt exportförbud skulle dock ha stor effekt på Kina. Den totala timmerexporten av samtliga trädslag från Ryssland till Kina har årligen legat på ungefär 10-12 miljoner kubik sedan fem år tillbaks.
 
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons