Provsågning vid Bravikens Sågverk

5 oktober 2010 Den första oktober gick startskottet för provkörning och intrimning av maskinutrustningen vid Bravikens Sågverk. Produktionen startar som planerat i januari 2011.

Maskinmontagen vid sågverket är nu avslutade. Under perioden oktober till december pågår provkörning och intrimning av sågverkets maskinutrustning. Virke från Holmens egna skogar i Östergötland levereras till dessa provsågningar. Parallellt med denna verksamhet färdigställs de återstående markarbetena på området.

Byggprojektet följer tidplanen och i januari startar produktionen vid sågverket. Produktionen kommer under det första året att uppgå till 260 000 kubikmeter sågade trävaror för att gradvis öka till 550 000 kubikmeter. Sågverket har en kapacitet motsvarande 750 000 kubikmeter sågade trävaror på sikt.

Testkörningarna kommer att utföras av den första gruppen sågverksoperatörer som finns på plats på sågverket sedan i våras. I oktober startar rekryteringen av ytterligare 30 sågverksoperatörer. Det totala antalet anställda vid Bravikens Sågverk kommer att uppgå till 110 personer.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb