Protesterna hjälpte inte

28 september 2007 Skogsstyrelsen håller fast vid sitt tidigare förslag om nivåerna för naturvårdsavsättningar. Trots kraftiga reaktioner från skogsbruket. År 2020 bör 1,6 miljoner hektar skogsmark vara avsatt för naturvårdsändamål.

Protesterna hjälpte inte

Det är 450 000 hektar mer än nuvarande målet för år 2010.Avsättningsmålet omfattar naturreservat, naturvårdsavtal och biotopskydd.

Skogsstyrelsen föreslår också att volymen hård död ved skall öka, att arealen äldre lövrik skog skall öka, att skadorna på kulturlämningar i samband med skogsbruksåtgärder halveras jämfört med år 2010 och att skogsbruket från och med år 2010 undviker att skada biologiskt liv i sjöar och vattendrag.

— Trots man inte klarar av att nå det förra målet för avsättningarna till 2010 vill man ändå dubblera avsättningarna till 2020. Det uppfattas som att man bara tar för sig, konstaterade Jan Sandström, LRF i SKOGEN nr 9.

Text: Erik Viklund erik@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb