Protest mot nya FSC

5 mars 2010 Miljöförbundet Jordens Vänner protesterar mot de nya kraven för FSC-certifikat. "Det genomgripande bytet av skogsekosystem, som pågått i över 50 år, kommer att fortsätta" skriver MJV dystert i ett pressmeddelande.

Efter flera års förhandlingar mellan olika intressen presenterades i dagarna de nya kraven för skogsbrukare som vill ”miljömärka” sitt skogsbruk med FSCs logotyp. I många fall ställer den nya standarden mer preciserade krav än den gamla. Det gäller bland annat hänsyn till närboende och renskötare, liksom hur naturvårdsbränning eller vattenvård ska gå till. Men MJV vill hellre se ett helt ändrat skogsbruk.

”Den antagna standarden får till konsekvens ett fortsatt kalhyggesbruk med helt otillräcklig miljöhänsyn och en fortsatt utarmning av den biologiska mångfalden” skriver organisationen. ”Ett havererat ekosystem producerar föga. Det är inte två skilda frågor att bevara miljö och att producera virke. För utan ekosystemtjänsterna som ’miljön’ tillhandahåller, kan inte virke produceras till en rimlig kostnad.”

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb