Projekt ska lyfta skogsbränsle

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
flygplan, flygbränsle
Det nystartade projektet Lignojet ska visa hur biobaserat flygbränsle kan produceras från skogsråvaror. Projektet är ett svensk-brasilianskt samarbete.

Det nystartade projektet Lignojet kommer att demonstrera hur biobaserat flygbränsle kan produceras från skogsråvaror som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion. Det ska genom  genom integrerad produktion i massabruk.  Projektet är svensk-brasilianskt samarbete med delfinansiering från Vinnova och pågår till och med 2016.

Annons
Annons

- Framtida flygbränslen måste baseras på förnybara råvaror men för att dessa ska kunna konkurrera med fossila bränslen måste de produceras kostnadseffektivt. Detta kan ske genom att integrera produktionen i massabruk där processer och utrustning att hantera stora flöden på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt redan finns, skriver Innventia i ett pressmeddelande.

I projektet ingår Innventia, den brasilianska massaproducenten Fibria, Karlstad Airport, Lignoboost Demo, Valmet och SP Process Development.

Ett mål är att göra en prognos för introduktion av ligninbaserat flygbränsle i Brasilien och Värmland. Vid Karlstad Airport finns sedan ett år Europas första permanenta tankanläggning för biojetbränslen installerad.

– Visserligen flyger man redan på biojetbränsle av olika råvarobaser, men här gäller det att så snabbt som möjligt också få fram tillämpningarna inom produkter med skogsråvaror som bas. På så vis får man fram en lokal ny bränsleindustri, och med dagens kunskap så bör man nog kunna flyga på certifierat biobränsle från skogsråvaror inom fem-åtta år, säger Peter Landmark, vd på Karlstad Airport.

Enligt Innventia kommer Brasilien att vara en av de viktigaste producenterna på marknaden för förnybara produkter. Detta tack vare råvarutillgångar och storskalig produktion av biobaserade drivmedel.

KL

 

Publicerad:
 • Ny digital skogsbruksplan lanseras

  Virkesbörsen har utvecklat digitala skogsbruksplaner som uppdateras automatiskt.
 • Annons
 • ”Bjud in till produktionsskogen”

  LEDARE. Med temat Öppna skogen vill vi ta fasta på att det inte behöver finnas någon motsättning mellan att bedriva lönsam virkesproduktion och vara en välkomnande värd för olika skogsgäster, skriver Johan Larsson .
 • Rejält lönsamhetsfall för sågverken

  Från rekordvinster till nollresutat på bara några månader. Så beskriver Danske Bank läget för vissa sågverk.
 • Annons
 • Forskare utvinner el ur trä

  Kategorier: träforskning, KTH
  Forskare vid KTH har utvunnit elektricitet ur trä. Effekten är anmärkningsvärd, anser de.
 • Därför har vi räknat som vi gjort i SKA 22

  SKOGENdebatt, SKA 22 ger, i enlighet med regeringsupdpraget, ett slags avverkningstak under vilket marknaden kan agera. Men vi välkomnar fortsatta analyser av andra aktörer. Det menar Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen, apropå två tidigare debattartiklar om SKA 22.
 • Annons