Projekt ska lyfta skogsbränsle

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
flygplan, flygbränsle
Det nystartade projektet Lignojet ska visa hur biobaserat flygbränsle kan produceras från skogsråvaror. Projektet är ett svensk-brasilianskt samarbete.

Det nystartade projektet Lignojet kommer att demonstrera hur biobaserat flygbränsle kan produceras från skogsråvaror som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion. Det ska genom  genom integrerad produktion i massabruk.  Projektet är svensk-brasilianskt samarbete med delfinansiering från Vinnova och pågår till och med 2016.

Annons
Annons

- Framtida flygbränslen måste baseras på förnybara råvaror men för att dessa ska kunna konkurrera med fossila bränslen måste de produceras kostnadseffektivt. Detta kan ske genom att integrera produktionen i massabruk där processer och utrustning att hantera stora flöden på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt redan finns, skriver Innventia i ett pressmeddelande.

I projektet ingår Innventia, den brasilianska massaproducenten Fibria, Karlstad Airport, Lignoboost Demo, Valmet och SP Process Development.

Ett mål är att göra en prognos för introduktion av ligninbaserat flygbränsle i Brasilien och Värmland. Vid Karlstad Airport finns sedan ett år Europas första permanenta tankanläggning för biojetbränslen installerad.

– Visserligen flyger man redan på biojetbränsle av olika råvarobaser, men här gäller det att så snabbt som möjligt också få fram tillämpningarna inom produkter med skogsråvaror som bas. På så vis får man fram en lokal ny bränsleindustri, och med dagens kunskap så bör man nog kunna flyga på certifierat biobränsle från skogsråvaror inom fem-åtta år, säger Peter Landmark, vd på Karlstad Airport.

Enligt Innventia kommer Brasilien att vara en av de viktigaste producenterna på marknaden för förnybara produkter. Detta tack vare råvarutillgångar och storskalig produktion av biobaserade drivmedel.

KL

 

Publicerad:
 • Finsk skog lagrar mindre kol

  Kolupptaget i Finlands skogar sjönk i fjol och räcker inte för att kompensera de totala utsläppen från landets markanvändning som därmed blir en kolkälla i stället för sänka, enligt en preliminär beräkning. 
 • Annons
 • Lagändring om fjällnära skog

  Regeringen har beslutat om lagändringar gällande fjällnära skog. De ska bland annat förhindra att ersättning ges för samma område flera gånger.
 • ”Så kan nya artskyddsförordningen möta acceptans”

  SKOGENdebatt. Brister i skogslagstiftningen gör att den inte accepteras och rent av kringgås. Upprepa inte samma misstag nu när den nya artskyddsförordningen görs om, uppmanas beslutsfattare av skogsägare Wilhelm Dyrssen.
 • Annons
 • Majoritet av partier vill ha aktivt skogsbruk

  Majoriteten av riksdagspartierna vill se ett aktivt skogsbruk. Det visar en enkät gjord av Skogsindustrierna.
 • Kantzoner skapade vid gallring granskas

  Hur man redan vid gallring kan skapa kantzoner, och hur den strandnära skogen utvecklas bäst, undersöks av forskare i flera fältförsök.
 • Annons