Projekt gav mer tall

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
tallskog
Mer tall i försöksområdet, färre skadade tallar och en bättre samverkan mellan skogsägare och jägare. Det är en del av resultatet efter fem års arbete med projektet Mera tall.

Den 26 november i Växjö konserthus presenteras några av slutsatserna som gjorts vid projektet Mera tall.

Annons
Annons

– Det är mycket viktigt ur ett samhällsperspektiv att vi uppnår en bättre balans mellan skog och klövvilt. Bara i Götaland riskerar cirka 650 000 hektar skogsmark, motsvarande hela Kronobergs läns skogsmarksareal, att gå förlorade för skogsproduktion. Samtidigt påverkas såväl den biologiska mångfalden som mängden viltfoder negativt, säger Ove Arnesson, projektledare, i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

I stora delar av Götaland planteras gran på mark som är mest lämpad för tall. Detta sker delvis eftersom granen är mindre begärlig som föda för viltet.

Syftet med Mera tall är framförallt att vända utvecklingen så att andelen tall ökar och att det blir mer blandskogar där den biologiska mångfalden stärks. Samtidigt har projektet arbetat med att förbättra balansen mellan skog och klövvilt.

Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman inleder seminariet vars syfte är att ta till vara på erfarenheter och kunskap från projektet Mera tall.

 

Publicerad:
 • ”Sådd ger mer kvalitetstimmer"

  Det är konstigt att sådd och självsådd står för så liten del av föryngringen, tycker Per Jonasson, skogsägare och skogspoddare, när han intervjuas i Sista ordet.
 • Annons
 • Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

  Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
 • Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

  Under förra året betalade Skogsstyrelsen ersättning till 110 markägare som nekades avverkning i fjällnära skog.
 • Annons
 • Vi vill fylla på din verktygslåda!

  Kategorier: ledare, Johan Larsson
  Till alla som läser SKOGEN kan jag lova ett späckat år med fantastiska, spännande och nyttiga teman, skriver chefredaktör Johan Larsson i årets första ledare.
 • Här gick skogspriserna mot trenden

  Skogsfastigheter i norr fortsatte att locka köpare och hade en stark prisutveckling i fjol. I Mellansverige, däremot, sjönk priserna och gick således mot trenden i övriga landsdelar, enligt en rapport från Ludvig & Co.
 • Annons