Projekt gav mer tall

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
tallskog
Mer tall i försöksområdet, färre skadade tallar och en bättre samverkan mellan skogsägare och jägare. Det är en del av resultatet efter fem års arbete med projektet Mera tall.

Den 26 november i Växjö konserthus presenteras några av slutsatserna som gjorts vid projektet Mera tall.

Annons
Annons

– Det är mycket viktigt ur ett samhällsperspektiv att vi uppnår en bättre balans mellan skog och klövvilt. Bara i Götaland riskerar cirka 650 000 hektar skogsmark, motsvarande hela Kronobergs läns skogsmarksareal, att gå förlorade för skogsproduktion. Samtidigt påverkas såväl den biologiska mångfalden som mängden viltfoder negativt, säger Ove Arnesson, projektledare, i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

I stora delar av Götaland planteras gran på mark som är mest lämpad för tall. Detta sker delvis eftersom granen är mindre begärlig som föda för viltet.

Syftet med Mera tall är framförallt att vända utvecklingen så att andelen tall ökar och att det blir mer blandskogar där den biologiska mångfalden stärks. Samtidigt har projektet arbetat med att förbättra balansen mellan skog och klövvilt.

Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman inleder seminariet vars syfte är att ta till vara på erfarenheter och kunskap från projektet Mera tall.

 

Publicerad:
 • Aska skyddar mot snytbagge

  Snytbaggar vill inte gnaga på skogsplantor som tagit upp ämnen från aska, visar ny forskning.
 • Annons
 • Tjäderärende prövas i Högsta domstolen

  Ett ärende rörande en avverkning som stoppades på grund av tjäder kommer att prövas av Högsta domstolen.
 • Klimatförändringar minskar kolbindning i regnskog

  ​​​​​​​Klimatförändringar kan minska regnskogens förmåga att binda koldioxid. Fotosyntesen i bladen fungerar sämre vid ökad hetta, enligt en ny avhandling från Göteborgs universitet.
 • Annons
 • Nytt nummer på gång!

  Vilken dag som helst får prenumeranterna SKOGEN 9/2022 i brevlådan – men redan nu finns nya numret tillgängligt i digital form. För både prenumeranter och alla andra. Temat den här månaden är Natur- och viltvård.
 • Forskarupptäckt kan göra träd torktåliga

  Vid studier av lignin gjorde forskare en upptäckt som kan användas för att göra träd mer motståndskraftiga mot torka.
 • Annons