Privata skogsägare ut ur skogen?

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Stängd vägbom med förbudsskylt.
Stopp. Skogen borde nog inte ägas av privatpersoner och företag, funderar regeringens utredare Charlotta Riberdahl.
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR Vid ett seminarium i Almedalen presenterade utredaren Charlotta Riberdahl sina funderingar om att skogen är så viktig att den inte borde vara privatägd. Men skogen behöver mångfald, inte planhushållning, skriver Björn Lyngfelt, Föreningen Skogen.

Charlotta Riberdahl är hovrättslagman och regeringens utredare av hur miljöhänsynen i skogsvårdslagen ska kunna bli bättre. Nyligen presenterade hon sina funderingar om att skogen är så viktig att den kanske inte borde vara privatägd. Skogens betydelse för viktiga gemensamma värden som biologisk mångfald, klimat och vattencirkulation är så betydelsefull att den nog borde ägas och skötas av någon annan – och denna någon annan torde vara det allmänna, det vill säga staten.

Annons
Annons

Den ansvarige ministern, Sven-Erik Bucht, var snabbt ute och tog avstånd från sin utredare och bedyrade att något storskaligt förstatligande av skogen inte är aktuellt. Skogsbrukets företrädare reagerade starkt på uttalandet, medan en företrädare för Miljöpartiet tyckte att det var ett ”kul och modigt utspel”.

Förslagsställaren själv, Charlotta Riberdahl, gick senare under dagen ut och bedyrade att någon stor jordreform inte var att vänta bland de förslag hon avsåg att lägga.


Tillsammans för god skogsvård sedan 1882,  bli medlem i Föreningen Skogen du också!  Klicka här


Det intressanta med det här utspelet var nog inte främst ett mindre genomtänkt förslag, sannolikt avsett att provocera och skapa uppmärksamhet – vilket lyckades. Det intressanta är synen på skogen och skogsägaren som gör det möjligt att presentera ett förslag av det här slaget.

De skogar vi har är resultatet av ett växelspel mellan naturen själv och mer eller mindre aktiva skogsägare, stora som små, med en uppsjö av olika mål med sitt skogsägande.

Under flera hundra år var skogen en fri nyttighet, låt vara i vissa avseenden hårt reglerad av kungen, men det handlade mest om vem som skulle få exploatera skogens värden. Från början av förra seklet utvecklades regelverk och värderingar kring att brukandet av skog också innebar ett ansvar. Vi fick återväxtregler och successivt alltmer detaljerade krav på skogens skötsel. Föreningen Skogen bildades i syfte att på ideell grund och med kunskapsspridning utveckla en långsiktig och ansvarsfull skogsskötsel.

Resultatet av dessa insatser var att de skogar som vid förra seklets början var hårt exploaterade, idag har blivit betydligt rikare. Skogarna är virkesrikare än någonsin. och efter att virkesproduktionen kommit igång igen har vi nu dessutom både lagregler om naturhänsyn och dokumenterade frivilliga insatser som går mycket längre än vad lagen kräver. Mer än vart tionde träd i de skogar vi brukar kommer att få dö en naturlig död och bli en del av naturens egna processer – och därmed mat och tillhåll för insekter, vedsvampar och hackspettar.

Det här är resultatet av en skogspolitik som bygger på frihet under ansvar. Skogspolitiken vill att skogen ska ge värdefull och förnybar råvara, samtidigt som hänsyn tas till skogens övriga värden. Och det är skogsägaren som ska hitta denna balans, på sitt eget sätt, vilket borgar för en mångfald i skogen.

Medan skogsägaren ska balansera många mål, så vimlar skogsdebatten av talesmän som bara vill se till ett mål och styra mot detta med liten hänsyn till alla de andra. Och för att uppnå detta vill de ersätta hundratusentals skogsägares engagemang och intresse med någon form av planhushållning.

Föreningen Skogen står upp för äganderätten och för rätten att under ansvar bruka skog. Framför allt vill vi stå upp för den oerhörda kraften i skogsägarnas engagemang och vilja att bruka sin skog för att skapa värde och stolthet för sig själva och för kommande generationer.

Låt mångfalden trumfa enfalden.

Styrelsen för Föreningen Skogen genom Björn Lyngfelt

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons
 • Jacob Edlund, Biometria

  Kritiserade mätmetoden dominerar fortfarande

  MATRISFUB. Ett år senare har fortfarande inget av sågverken börjat använda den nya formen av topp-rot-mätning som Biometria rekommenderar. Matriserna är fortfarande kvar.
 • Baltspecial i Virkesstudion 

  I avsnitt 17 av Virkesstudion står den baltiska virkesmarknaden i fokus.
 • Annons