Privat skogsägande minskar i Finland

9 september 2021 I Finland har det privata skogsägandet minskat, både mätt i antal personer och areal skogsmark, under de senaste två åren.

Privat skogsägande minskar i Finland

Sett till areal har det privata skogsägandet minskat med 141 000 hektar. Skogsägarna har samtidigt minskat i antal med 2 800 personer, enligt myndigheten Skogscentralen.

”Minskningen beror främst på att privata ägare i allt snabbare takt har sålt skog till skogsfonder, bolag och stiftelser. Dessutom har skogsarealen minskat en del när det byggts bostadshus, industribyggnader och samhällsbyggnader och skog har gjorts till åker”, kommenterar de på sin webbplats.

Finland har drygt 440 000 privata skogsägare. Tillsammans äger de cirka 14 miljoner hektar skogsmark, eller ungefär 60 procent av landets skogsmark.

Som privata skogsägare räknas enskilda personer, par, dödsbon och samfälligheter. Även så kallade beskattningssammanslutningar ingår, det vill säga två eller flera personer som gått samman för att bilda eller nyttja en fastighet.

HÖGRE MEDELÅLDER

Skogscentralen redogör också för könsfördelningen, som är oförändrad: män står för 60 procent av skogsägandet medan kvinnors andel är 40 procent.

Däremot har skogsägarnas medelålder förändrats. Den har ökat från 59,5 till 59,7 år mellan maj 2019 och maj 2021.

”Att hejda den här utvecklingen är inte lätt. När skogsägarnas medelålder stiger leder det ofrånkomligen till att virkesförsäljningen och skogsvården minskar. Dessutom är risken att mängden skog som ägs av dödsbon ökar”, säger Antti Pajula, expert på skogsfastighetsstruktur vid Finlands skogscentral.

Myndigheten Skogscentralen samlar data om 13,5 miljoner hektar, eller 95 procent av privatskogsarealen i Finland. I verksamheten ingår också personlig rådgivning till skogsägare.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb