Privat skogsägande minskar i Finland

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Max Pixel.
I Finland har det privata skogsägandet minskat, både mätt i antal personer och areal skogsmark, under de senaste två åren.

Sett till areal har det privata skogsägandet minskat med 141 000 hektar. Skogsägarna har samtidigt minskat i antal med 2 800 personer, enligt myndigheten Skogscentralen.

Annons
Annons

”Minskningen beror främst på att privata ägare i allt snabbare takt har sålt skog till skogsfonder, bolag och stiftelser. Dessutom har skogsarealen minskat en del när det byggts bostadshus, industribyggnader och samhällsbyggnader och skog har gjorts till åker”, kommenterar de på sin webbplats.
Finland har drygt 440 000 privata skogsägare. Tillsammans äger de cirka 14 miljoner hektar skogsmark, eller ungefär 60 procent av landets skogsmark.
Som privata skogsägare räknas enskilda personer, par, dödsbon och samfälligheter. Även så kallade beskattningssammanslutningar ingår, det vill säga två eller flera personer som gått samman för att bilda eller nyttja en fastighet.
 
HÖGRE MEDELÅLDER
Skogscentralen redogör också för könsfördelningen, som är oförändrad: män står för 60 procent av skogsägandet medan kvinnors andel är 40 procent.
Däremot har skogsägarnas medelålder förändrats. Den har ökat från 59,5 till 59,7 år mellan maj 2019 och maj 2021.
”Att hejda den här utvecklingen är inte lätt. När skogsägarnas medelålder stiger leder det ofrånkomligen till att virkesförsäljningen och skogsvården minskar. Dessutom är risken att mängden skog som ägs av dödsbon ökar”, säger Antti Pajula, expert på skogsfastighetsstruktur vid Finlands skogscentral.
Myndigheten Skogscentralen samlar data om 13,5 miljoner hektar, eller 95 procent av privatskogsarealen i Finland. I verksamheten ingår också personlig rådgivning till skogsägare.
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Hjälp till att göra rutan säker

  Kör du skogsmaskin och har råkat ut för att säkerhetsrutan oväntat spricker? I så kan din erfarenhet bidra till att lösa ett mysterium - och minska risken för olyckor.
 • Annons
 • ”Prispress kan blåsa bort ungas framtidstro”

  SKOGENdebatt. Jag fick förfrågan om att skriva en krönika om ungas framtidstro inom skogsmaskinsbranschen. Sanningen är att den är ljus idag – men kan vara bortblåst i morgon. Det skriver Julia Björnfot, lärare på naturbruksgymnasium.
 • Arvsmassa hos granbarkborre kartlagd

  Forskare har lyckats kartlägga granbarkborrens hela arvsmassa. Det är ett viktigt steg mot effektiv, artspecifik bekämpning av skadegöraren.
 • Annons
 • Virkesmätning med AI får grönt ljus

  Kategorier: virkesmätning, Biometria, Asta
  Biometria inför nu AI som ett ordinarie inslag i virkesmätningen på vissa mottagningsplatser. På sikt leder det till sänkta kostnader för kunderna, uppger de.
 • Så stort är hyggesfritt skogsbruk

  För första gången har Skogsstyrelsen tagit fram statistik över hyggesfritt skogsbruk. Den visat att det bedrevs på 644 000 hektar förra året.
 • Annons