Prislyft för skogsmark under pandemiåret

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Störst var prisuppgången i Norr- och Västerbottens inland. Foto: Per Bergenheim, SKOGENbild.
Priset på skogsmark ökade med i genomsnitt 4,1 procent under 2020 och nådde rekordnivåer, enligt fastighetsmäklaren Ludvig och Co. Störst var prisökningen i fjällnära områden.

Det råder ”all time high” för priserna på skogsmark, enligt mäklaren. Summeringen har gjorts genom att sammanställa priser från tio olika regioner spridda över Sverige. Den visar att priserna, räknat i kronor per skogskubikmeter, ökat i nio av de tio regionerna.

Annons
Annons

”Coronapandemin har inte gjort att efterfrågan på skog minskat. När första vågen av pandemin drog in över landet blev säljare mer avvaktande. Ganska snart ökade aktiviteten igen och under sommaren och hösten har efterfrågan och prisuppgången för skogsmark ökat markant. Skogen växer trots pandemin”, säger Markus Helin, chefsmäklare på Ludvig & Co. 
Priset för skogsmark i norra Sverige ökade med 7,5 procent - mest i hela landet. Starkast har uppgången varit i Norrbottens- och Västerbottens inland. Här har genomsnittspriset för skogsmark stigit 9,8 procent och en av förklaringarna är en ny dom som klargör att skogsägare som vill avverka fjällnära skog med höga naturvärden, har rätt till ersättning. 
Statistiken visar att de som redan äger skog i norra Sverige i större utsträckning än tidigare har köpt mer skog, vilket bidrar till uppgången. Trots detta når genomsnittspriset för skogsmark i norr ändå inte upp till de nivåer som gällde vid toppåren 2010-2011.
 
ATTRAKTIVT KRING MÄLARDALEN
I mellersta Sverige har priset för skogsmark under 2020 ökat med i genomsnitt 6,5 procent. Det är regionerna runt Mälardalen och Hjälmaren som bidragit till prisökningen. Detta trots kraftig påverkan av barkborreangrepp. I Stockholm och Södermanlands län är prisökningen hela 14,4 procent respektive 15,5 procent i regionen som omfattar Uppsala-, Västmanland- och Örebro län.
”Några få stora aktörer, skogsbolag, köper mycket skog i området vilket påverkar prisbilden. Vad som också påverkat prisbilden är den trend som förstärkts i spåren av corona, att flytta från storstaden till ett mer lantligt boende”, säger Per Skargren, Segmentschef för skog och lantbruk på Ludvig & Co. 
 
BARBORREN ORSAKAR PRISSÄNKNING
I södra Sverige har priset på skogsmark de senaste två decennierna stigit kraftigt. Men för 2020 breskrivs prisbilden som splittrad. Genomsnittligt hamnade ökningen på blygsamma 0,2 procent. Den region som omfattar länen Jönköping, Kalmar och Kronoberg, är enligt summeringen, den enda av de tio undersökta där priset på skogsmark gått ner under 2020. Skador på skogen orsakade av kraftiga barkborreangrepp bedöms vara en orsak till prisnedgången på – 4,8 procent.
Genomsnittsåldern för den som säljer skog är hög, 69 år, vilket är en bidragande orsak till att utbudet varit något lägre jämfört med tidigare år. Man har helt enkelt avvaktat med försäljning av sin gård på grund av pandemin.
Ludvig & Co:s bedömning är att marknaden för skogsfastigheter fortsatt kommer vara stabil med stor efterfrågan. Låg reporänta, stabil penningpolitik och prognoser om kraftig BNP-tillväxt i år från Konjunkturinstitutet har vägts in  i bedömningen. Stora aktörer som köper mycket skog och stor efterfrågan från industri på skogsråvara gynnar också efterfrågan på skogsmark.
 
VACCIN SKAPAR OPTIMISM
”En allmän optimism råder på grund av pågående vaccinationsprogram världen över med förhoppning om att kunna vända pandemin ryggen”, skriver Ludvig & Co men tillägger att det finns förstås faktorer som skulle kunna orsaka smolk i bägaren. 
”Pandemin har till exempel överraskat omvärlden flera gånger redan. Om den tillgångsinflation som nu råder starkt driven av låg ränta och centralbankers stimulering får för kraftig vind under vingarna, kan finansiella bubblor skapas.” 
Ludvig & Co är Sveriges största fastighetsmäklare av  jordbruks- och skogsfastigheter. De har 70 000 kunder och 1 300 medarbetare på 130 orter. 
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons