Prishöjningar på nytt hos Södra

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Motivet till prishöjningen är att industrins virkesbehov bedöms vara fortsatt stort framöver. Foto: Södra.
Södra höjer omgående priset för såväl normal- som klentimmer liksom för kubb. Gallringspremien för barr- och lövmassaved förlängs också.

Södra bedömer att skogsindustrins stora efterfrågan på virke kommer att fortsätta under hösten. Efterfrågan är stor på flera sortiment, som normaltimmer av gran och tall, gallringsmassaved samt klentimmer och kubb. Man har därför beslutat att omgående höja virkespriserna vilket gör att de gäller från och med  27 augusti.

Annons
Annons

– Det är viktigt att vi fortsätter att hålla en hög takt i avverkningarna under hösten för att möta industrins efterfrågan. Förutsättningarna är i dagsläget goda med bra förhållande i skogen, samtidigt som vi vet att vi nu går in i en period med normalt sett större utmaningar med vädret, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog, i ett pressmeddelande.

Gallringspremien på barr- och lövmassaved förlängs samtidigt till den 31 december. Premien är enligt skogsägarföreningen ett sätt att stötta medlemmarnas arbete  med gallring.

Så höjs priserna hos Södra:
 • Normaltimmer av gran och tall höjs med 30 kr/m³fub
 • Klentimmer och kubb höjs med 30 kr/m³fub
 • Gallringspremie på barr- och lövmassaved med 25 kr/m³fub förlängs till och med den 31 december
Publicerad:
 • Norra Skog höjer massavedspriser

  Kategorier: virkesmarknad
  Norra skog höjer priserna på såväl barr- som lövmassaved med 20 kronor kubikmetern.
 • Annons
 • Så bekämpas barkborre i reservat

  I en ny rapport sammanfattar landets länsstyrelser vilka åtgärder de gjort för att bekämpa granbarkborren i naturreservat.
 • Jämställdhetsansvar halkar runt på SLU

  Kategorier: jämställdhetsarbete, SLU
  En ny studie från SLU visar att ansvaret för jämställdhetsarbete halkar runt i organisationen. Här finns en utbredd förväntan på att andra ska ta ansvar.
 • Annons
 • Reservatsbildning – här är råden

  Frågor om naturreservat tillhör de vanligaste hos Norra Skog. På sin webb listar föreningen vad markägaren bör tänka på.
 • Tips vid oväntade intäkter

  Oväntade intäkter är inte alltid goda nyheter. SKOGEN har frågat en skatteexpert hur man kan hantera oplanerade förtida avverkningar.
 • Annons