Priset på skog mattas av

16 januari 2023 blev första gången på många år där snittpriset på svenska skogsfastigheter inte ökade. Det visar den senaste statistiken från Svefa.

Priset på skog  mattas av
Foto: Jens Fältskog

Siffrorna från fastighetsrådgivaren Svefa visar att trenden med en lång period av ständiga prisökningar på skogsfastigheter nu har brutits. Snittet för rikets 21 län räknat i kronor per skogskubikmeter gick under 2023 ned med 0,5 procent.

Och detta samtidigt som priserna på både virke och massaved har gått i den andra riktningen.

– Vi kan konstatera att trendbrottet nu är ett faktum. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi har haft väldigt många år med stark prisutveckling och att de senaste årens uppgång i viss mån har varit dopad. Men ”Akeliuseffekten” på den svenska skogsfastighetsmarknaden är över och justeringen är en naturlig följd av det, säger Paul Nord, affärsområdeschef för Svefa Skog och Lantbruk i ett pressmeddelande.

Stora delar av landet visade fortfarande positiv utveckling under första halvåret 2023 men vände sedan nedåt andra halvåret.

Trots trendbrottet på ett nationellt plan så finns det fortfarande län där priserna steg under fjolåret. Uppsala och Gotlands län toppar tabellen över procentuell prisutveckling med 7,1 respektive 7,0 procents tillväxt under 2023.

Sämst har utvecklingen varit i Gävleborg med minus 5,9 procent och Västernorrland med minus 5,6 procent. Noterbart är att även högprislänet Östergötland backar med 4,4 procent.Den dyraste skogsmarken räknat i kronor per skogskubikmeter finns fortsatt i Skåne som toppar med 1000 kronor följt av Halland med 920. I botten finns Norrbotten, 305 kronor, och Västerbotten, 340 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb