Priset för skogsmarker ökar

25 augusti 2011 Skog är en långsiktig och stabil investering som står sig väl när börserna faller och konjunkturen vänder, det vet vi från tidigare år, säger Carl-Johan Jürss, chefsmäklare LRF Konsult. Hittills i år har priset på skogsmark ökat med 3 procent. Priset är nu 415 kr/m3sk.

— Vår erfarenhet säger oss att fler nu kommer styra om till fasta placeringar, vilket gynnar jord- och skogsfastigheter. Skog är ett stabilt alternativ vid konjunkturnedgångar. Det är fortsatt låg risk och säkert att placera i skogsfastigheter, säger Carl-Johan Jürss.

Oron på börsen och i världsekonomin överlag kan bidra till ett ökat intresse för skogsfastigheter under hösten. En relativt låg ränta och bra virkespriser talar för att prisutvecklingen fortsätter uppåt, om än långsammare. Vi håller fast vid prognosen om 3-5 procents prisuppgång för helåret 2011, bedömer LRF Konsult.

Läs mer»

Bookmark

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb