Priserna på virke och mark fortsätter uppåt

23 november 2007 Priserna på fastigheter, särskilt skog, fortsätter uppåt framöver. Samma sak gäller priserna på virke. Det tror mäklare, bankfolk och andra i fastighetsbranschen enligt Lantmäteriverkets återkommande Minienkät. En drivkraft för fastighetspriserna är att folk helt enkelt vill bo på landet.

Priserna på virke och mark fortsätter uppåt

Men även om virkespriserna troligen fortsätter uppåt är näringens konkurrenskraft på lång sikt mer osäker, svarar fastighetsfolket i höstens enkät. Ändå tror de på på en långsiktig stark utveckling för fastighetspriserna. Så har det också sett ut i tidigare enkäter.

De svarande har haft möjlighet att själva ge exempel på faktorer som påverkar marknaden. En faktor som återkommer bland svaren är fortfarande det låga ränteläget.

Andra återkommande kommentarer:
– Det finns mycket kapital att placera, kapital som söker kompletterande placering till aktier.
– Allmänkonjunkturen är god i Sverige.
– God tillgång på kapital, hög ”vilja” från bankerna att belåna.
– Svajig aktiemarknad.
– Möjligheterna till jakt. Särskilt från Danmark och Nederländerna.

Och sist men inte minst drivs utvecklingen alltså av viljan att leva på landsbygden.

Text o foto: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb