Pris till forskning om nya skogsmaterial

18 oktober 2021 Gunilla Pettersson har fått pris för forskning om material som kan ersätta plast. Det handlar om våtstarka, återvinnings- och komposterbara biomaterial baserade på svensk skog.

Pris till forskning om nya skogsmaterial

Gunilla Pettersson är verksam vid forskningscentret FSCN* vid Mittuniversitetet. Prissumman på 50 000 kronor delas ut av Swedbank och Sparbanksstiftelsen Norrland till forskning om hållbart naturresursnyttjande. 

– Jag är oerhört stolt och glad över priset. Vi vet att vår forskning på FSCN har kommit långt och att den behövs med tanke på dom stora risker för klimatförändringar orsakade av ökande nettoutsläpp av koldioxid från förbränning av kol, olja och naturgas. I vår forskning tar vi fram biobaserade, våtstarka, återvinningsbara och komposterbara material baserade på svensk skog, vilken utgör en nettoupptagare av koldioxid (kolsänka). På detta sätt tänker jag också att vi kan hjälpa till att till viss del lösa problemen med de enorma mängder av plast som nu finns i våra hav, säger Gunilla Pettersson i ett pressmeddelande från Sparbanksstiftelsen Norrland.

Ur motiveringen: ” Gunilla Petterssons forskningsområde hur man kan förbättra förutsättningarna att använda skogsfiberbaserade material för att ersätta plastmaterial, samt hur man kan öka utbytet från skog till produkt är mycket angeläget och betydelsefullt ur ett globalt perspektiv.”

*FSCN = Fiber science and communications network.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb