Pris till EU-finanserad skogswebb

10 september 2007 Webbplatsen Waldwissen.net fick i sommar det ansedda Schweighofer-priset för skogliga innovationer.

Portalen redovisar på fem språk kunskaper för praktikens skogsbrukare. Hittills är man uppe i 1600 artiklar.

Bakom portalen står pengar från EU samt ett antal institutioner i Tyskland, Schweiz och ytterligare fem länder.

Bland annat kan skogsfolk läsa om försök att få privatskogsägare att avverka, om att den farliga asiatiska långhorningen fortsätter att breda ut sig i Österrike och om kravet för Österrikes större skogsägare att ha en professionell förvaltare.

Gräv bland artiklarna»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb