Pris för tält av papper

1 juli 2011 Industrin söker nya produkter.

I det lilla kan kanske Edsbyverkens stipendium på 15 000 kronor kan ses som ett tecken i tiden. Per-Johan Sandlund fick det för ett tält av papper, presenterat i hans examensarbete på Design- och träteknikprogrammet vid Högskolan i Gävle.

Juryns motivering lyder: ”Ett övertygande arbete som utforskar viktiga områden såsom råvara i nya tillämpningar, träindustrins förmåga att utnyttja designkompetens, upplevelsedesign och hållbar produktion i förnyelsebara material. Per-Johan Sandlund är transparent och tydlig i sin process där han identifierar kreativa lösningar som öppnar för många affärsmöjligheter.”

Text: Lars Åkerman

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb