Pris för ökad förståelse för skogsskydd

21 april 2016 Artdatabankens Naturvårdspris gick i år till Rolf Lövgren som var en pionjär inom skogsskydd. Han belönas för en enastående insats för skyddet av svensk natur och skapandet av svenska nationalparker. Till hans främsta insatser hör skyddet av fjällnära skogar, motiverar SLU valet av pristagare.


Pris för ökad förståelse för skogsskydd

– Från den första urskogsinventeringen 1982 fram till inventeringen av statliga skogar 2004 höll Rolf Löfgren  i Naturvårdsverkets inventerings- och skyddsprojekt. Dessa har lett till att cirka 1 miljon hektar fjällnära barrskog, varav ca hälften produktiv skog, nu är skyddad eller på väg att skyddas i mer än 100 naturreservat. Vägen dit har kantats av förhandlingar och paketlösningar för den statliga marken, men också av en rad kamper om enskilda områden,exempelvis. Sjaunja, Pärlälven, Blaikfjället och Vålådalen, skriver SLU (lantbruksuniversitetet) i ett pressmeddelande.

Det planmässiga skyddet av Sveriges skogar inleddes först i slutet av 1970-talet, och Rolf Löfgren var med redan från början. Under 30 år hade han ofta huvudansvaret för Naturvårdsverkets utredningar om skogsskydd, för de av verket ledda nationella inventeringarna av skog liksom för den åtföljande skyddsplaneringen.

– Under sin tid på Naturvårdsverket har Rolf Löfgren med sitt mycket starka naturengagemang och sin vilja att utveckla och effektivisera, sett till att genomdriva naturvårdspolitiken på ett sätt som vida överstiger vad som kan förväntas ingå i yrkesrollen. Resultaten har ett stort och bestående värde både för vår och för kommande generationer.

– Inventeringarna var från början utredningar i ”okänt land”, och för att få gehör för skyddskraven krävdes omfattande kunskapsuppbyggnad och övertygande redovisningar. Processen var till en början enormt konfliktladdad, med en kritisk skogsnäring och otillräckliga ekonomiska resurser. Det krävdes också gott samarbete med länsstyrelser och andra parter som medverkade i inventeringarna, skriver SLU.

En viktig förklaring till Rolf Lövgrens framgångar är att han har lyckats skapa trovärdighet kring skyddsbehov. Mer och mer har denna typ av ärenden också kommit att handla om att skapa tillit genom att i dialogform lyfta fram möjligheter istället för problem, exempelvis att se nationalparker och världsarv som en socioekonomisk resurs.

Fakta om priset

Artdatabankens naturvårdspris delas varje år ut till person, organisation eller företag som genom forskning, miljöanalys, information, utbildning eller praktiska åtgärder gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden. Vinnaren utses av en jury bestående av Artdatabankens styrgrupp och prisutdelningen sker på Flora- och faunavårdskonferensen i Uppsala. Artdatabanken, som är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper, är en centrumbildning inom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb