Prata om virket med dina barn!

10 juli 2008 Skogsägarna i Finland talar inte med sina barn om virkeshandel. Det verkar liksom tabu. Det konstaterar en forskare som studerat ungdomarnas inställning till skogsbruket. Forskningen visar på risken att den nya generationen skogsägare varken förstår behovet av att försörja industrin med virke eller förstår sig på skogens roll i kolets kretslopp.

De finländska ungdomarna i skogsfamiljer är inte särskilt negativa till skogsbruk men utbornas barn har inte koll på om skogen ger några pengar. Och inte ens vart tionde tillfrågat barn till skogsägare tycker att ekonomiskt brukande hamnar högst på prioritetslistan för skogen.

I en artikel på forest.fi understryks att nästa generations skogsägare inte heller har en känsla för skogsnäringens behov av virke på det nationella planet, något som varit drivande för skogspolitiken både i Finland och Sverige.

– De är i sanning globala, konstaterar Liisa Mäkijärvi, som utfört intervjuer och enkätstudier.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb