Poppel kan ge väldigt virkestillskott

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild, poppelodling intill jämnårig gran.
Poppelodlingar skulle kunna ge Sverige ytterligare 30 miljoner kubikmeter virke om året, enligt preliminära forskningsresultat.
Det innebär att poppel skulle kunna ge en virkesmängd som motsvarar en tredjedel av dagens avverkningsnivå. Detta enligt ett nyhetsbrev från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som berättar om ny forskning.
”Det finns gott om blandade rapporter och forskningsresultat. Vi vill ge en samlad bild av kunskapsläget hela vägen från att anlägga bestånd till färdiga produkter”, säger Henrik Böhlenius, som leder det tvååriga forskningsprojektet.
Bedömningen är att det finns 400 000 hektar ej brukad åkermark tillgängligt där poppel kan trivas.
”Dessutom finns det några miljoner hektar beskogad jordbruksmark. En del är granåkrar som nu är färdiga att slutavverka. Av olika skäl, allt från rotröta till att lövskog är trevligare, kan det finnas anledning att gå över till poppel”, säger han.
Trädslaget har en fördel genom att det i större utsträckning än asp ratas som bete av viltet. Poppeln har en tillväxt som är mer än dubbelt så stor som granen. Dock är variationen stor, försök visar en tillväxttakt från 5 – 45 kubikmeter per hektar och år. Dåliga kloner och slarvig anläggning kan spela in, enigt forskarna.
 Vid anläggning på åkermark kan kemisk ogräsbekämpning vara en väg att nå stor tillväxt hos träden. Men förutsättningarna ändras när åkermark övergår till skogsmark. Där tittar studien på möjligheten att använda extra långa sticklingar för att undvika konkurrens från annan gröda.  Att kalka den sura skogsmarken har dessutom gett mycket bra tillväxtresultat. .
Poppel är intressant som råvara till biodrivmedel. Poppel är också lämpligt som massaved och man undersöker vilka biprodukter från massaprocessen som kan passa trädslaget.
Publicerad:
 • Kraftiga skogsbränder kan öka kolupptag

  Kategorier: skogsbränder, kolupptag
  Skogen som växer upp efter en skogsbrand kan, under vissa förhållanden, kompensera för brandens kolutsläpp, enligt amerikanska klimatforskare.
 • Annons
 • Drifttid upp, prestation ned

  Uppstädning efter stormar drog sannolikt ned skogsmaskinernas effektivitet i den senaste produktivitetsundersökning som gjorts.
 • Fossilfritt hela vägen till kund

  Södra lanserar nu produkter där ingen fossil energi använts vare sig inom framställning eller transport.
 • Annons
 • ”Produktivitet får inte gå ut över kvalitet”

  När kraven på lönsamhet, produktivitet och hänsyn ska samsas är det upp till entreprenören och ytterst maskinföraren att lösa ekvationen. Just produktivitet är ett laddat ord och många vill hellre prata om kvalitet.
 • Ny klassning av bränsleved

  Den 13 september inför Biometria klassning av bränsleved i två klasser, prima och utskott.
 • Annons