Polsk ägare i Tvärskog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Truck kör stort paket med sågade trävaror
Industri. De svenska lönekostnaderna är högre, ändå väljer den polska träkoncernen Andrewex att köpa ett sågverk i Sverige.

Det såg länge mörkt ut för sågverket i Tvärskog. Krisdrabbade ägaren Rörvik Timber hade redan beslutat om nedläggning när en polsk köpare visade intresse. I juni stod det klart att sågen fått en andra chans. De 25 anställda erbjöds nya jobb. 

Annons
Annons

Thomas GustafssonThomas GustafssonNy ägare är den polska träförädlingskoncernen Andrewex som bland annat levererar till Ikea. 
Tidigare platschefen Thomas Gustafsson är numera vd för Andrewex Tvärskog Timber.
– I Polen råder en ansträngd råvarusituation, framför allt när det gäller furu. I Sverige, där­emot, har minskade leveranser till Nordafrika ökat utbudet av furu. Dessutom närmar sig de polska och svenska furupriserna varandra, förklarar han.

Koncernen har två stora möbelfabriker och det gäller att säkra råvaran. Anläggningen i Tvärskog blir nu deras största leverantör av furuprodukter och den kommer att kvalitetsjustera, det vill säga sortera och kapa i exakta längder, samt torka virket så att det passar vid möbelproduktion. För fabrikerna i Polen försvinner därmed ett par moment i bearbetningen och effektiviseringen kan kanske i viss mån kompensera de högre personalkostnaderna i Sverige.

Tvärskogs råvarubehov blir cirka 200 000 kubik fub per år och det behövs även gran.
– Vi tillverkar fingerskarvade balkar i gran som används som konstruktionsvirke.
Han poängterar att Tvär­skogssågen haft stor tur, både med tajming och de polska ­ägarnas inställning. Det hade kunnat sluta helt annorlunda. Andrewex hade först ögonen på ett sågverk i Vitryssland. 
– Den politiska instabiliteten gjorde att man drog sig ur och i samma veva stod vårt sågverk inför en nedläggning.

Bolaget drivs efter svenska reg­ler, men det finns vissa skill­nader i ledarstilen.
– Man är mer målinriktad och ställer tydligare krav på det personliga ansvaret. Det tycker jag är jättebra, det visar ju ett intresse och engagemang för oss, säger han.    

SKOGEN 12/2016

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Nu påbörjas rekordbygge i trä

  En av världens högsta träbyggnader börjar resas i Skellefteå. Det 80 meter höga kulturhuset byggs till stor del av gran från Västerbotten.
 • Annons
 • Ny film lär dig ungskogsröjning

  I en ny film kan du lära dig ungskogsröjning steg för steg.
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Polarisera skogsbruket!

  Folk klagar över att världen polariseras. Men vi borde kanske ha mer av den varan. Åtminstone i skogen.
 • Annons
 • Virkesstudion på Skogsnolia

  Nu finns ett nytt avsnitt av Virkesstudion inspelat på Skogsnolia. Tidningen SKOGENS Bengt Ek medverkar och berättar om det bästa med skogsmässor.
 • Konjunkturavmattning med tillförsikt

  Med stormar och bakborreangrepp ökar avverkningarna  i Europa vilket ger en något mättad trävarumarknad med välfyllda lager, enligt en ny rapport som dock ser positiva förutsättningar framöver.
 • Annons