DEBATT.

Politisk passivitet stoppar skogens möjligheter

21 mars 2016 Kommunerna kan använda sitt planmonopol till att styra mot trähus, och regeringen kan låta bli att skjuta biobaserade drivmedel i sank. På internationella skogsdagen menar Norrskogs företrädare att regering och kommuner bromsar utvecklingen av skogens möjligheter för klimatet och landet.

Måndagen den 21 mars är skogarnas dag. Det beslutade FN för tre år sedan. Idag uppmärksammar vi skogens betydelse för människan. Skogen täcker två tredjedelar av Sverige och den har starkt bidragit till att vi idag är ett av världens rikaste länder.

Den kan bli ännu viktigare för klimatet och hela landet – om regeringen och kommunerna vill!

Vid omställningen till ett samhälle där fossila eller energikrävande råvaror ersätts av mer klimatsmarta alternativ är det framförallt skogsresursen vi har att stödja oss på. Av trä kan man göra i stort sett allt som kan tillverkas av olja, och mycket mer.

I Jämtland, Västernorrland och Västerbotten, där Norrskogs medlemmar äger skog, finns engagerade skogsägare, sågverk, trähusfabriker, massa- och pappersbruk, snickerier och stor kompetens kring allt från insekter till innovation och industri.

I alla led finns en stark vilja, och tydliga praktiska möjligheter, att bidra till byggandet av en bioekonomi. För regionen, för Sverige och för klimatet finns stora vinster att göra genom att frisläppa och stötta denna vilja och dessa möjligheter.

Idag är det dessvärre så att politiska beslut, eller brist på sådana, bromsar utvecklingen av bland annat trähusbyggande, skogsbaserade biodrivmedel och nya skogsbaserade material.

I den stundande utbyggnaden av landets bostadsbestånd kan kommunerna – om de vill ha ett klimatsmart byggande – använda sitt planmonopol till att styra mot trähus, som ger en klart mindre miljö- och klimatbelastning än till exempel betong. De kommuner som ligger i framkant har redan utvecklat träbyggnadsstrategier. Flera har även engagerat sig i det nationella programmet Trästad, för att på så sätt driva på utvecklingen. Allt för många kommuner väljer dock att traska vidare i gamla spår. 

När det gäller omställningen till biobaserade drivmedel för fordon sköt regeringen dessvärre vid årsskiftet denna i sank genom att införa omotiverade skatter. Sådant främjar inte stora, långsiktiga investeringar i ny teknik.

Regeringen har också ett stort ansvar för att stötta forskning kring, och utveckling av, biobaserade material vid universitet, högskolor och i näringslivet. Här finns tydliga möjligheter till ett ökade insatser.

Sverige har en rad naturgivna förutsättningar som gör att vi kan ställa om vårt samhälle fortare än de flesta andra länder. Genom att bejaka de möjligheter som finns i den skogliga sektorn kan vi ta viktiga steg på vägen. I Jämtland, Västernorrland och Västerbotten finns dessutom möjligheter till positiva bieffekter som att de duktiga lokala trähustillverkarna kan växa till att bli en exportnäring, att biodrivmedel kan bli en helt ny industri och att innovationer som nya, skogsbaserade material kan ge grunden för nya företag.

Det vore värt ett större engagemang från regeringen och kommunerna!

Gunnar Heibring, Ordförande, Norrskog

Olov Söderström, tf VD, Norrskog

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb