Politisk passivitet stoppar skogens möjligheter

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
DEBATT. Kommunerna kan använda sitt planmonopol till att styra mot trähus, och regeringen kan låta bli att skjuta biobaserade drivmedel i sank. På internationella skogsdagen menar Norrskogs företrädare att regering och kommuner bromsar utvecklingen av skogens möjligheter för klimatet och landet.

Måndagen den 21 mars är skogarnas dag. Det beslutade FN för tre år sedan. Idag uppmärksammar vi skogens betydelse för människan. Skogen täcker två tredjedelar av Sverige och den har starkt bidragit till att vi idag är ett av världens rikaste länder.

Annons
Annons

Den kan bli ännu viktigare för klimatet och hela landet - om regeringen och kommunerna vill!

Vid omställningen till ett samhälle där fossila eller energikrävande råvaror ersätts av mer klimatsmarta alternativ är det framförallt skogsresursen vi har att stödja oss på. Av trä kan man göra i stort sett allt som kan tillverkas av olja, och mycket mer.

I Jämtland, Västernorrland och Västerbotten, där Norrskogs medlemmar äger skog, finns engagerade skogsägare, sågverk, trähusfabriker, massa- och pappersbruk, snickerier och stor kompetens kring allt från insekter till innovation och industri.

I alla led finns en stark vilja, och tydliga praktiska möjligheter, att bidra till byggandet av en bioekonomi. För regionen, för Sverige och för klimatet finns stora vinster att göra genom att frisläppa och stötta denna vilja och dessa möjligheter.

Idag är det dessvärre så att politiska beslut, eller brist på sådana, bromsar utvecklingen av bland annat trähusbyggande, skogsbaserade biodrivmedel och nya skogsbaserade material.

I den stundande utbyggnaden av landets bostadsbestånd kan kommunerna – om de vill ha ett klimatsmart byggande – använda sitt planmonopol till att styra mot trähus, som ger en klart mindre miljö- och klimatbelastning än till exempel betong. De kommuner som ligger i framkant har redan utvecklat träbyggnadsstrategier. Flera har även engagerat sig i det nationella programmet Trästad, för att på så sätt driva på utvecklingen. Allt för många kommuner väljer dock att traska vidare i gamla spår. 

När det gäller omställningen till biobaserade drivmedel för fordon sköt regeringen dessvärre vid årsskiftet denna i sank genom att införa omotiverade skatter. Sådant främjar inte stora, långsiktiga investeringar i ny teknik.

Regeringen har också ett stort ansvar för att stötta forskning kring, och utveckling av, biobaserade material vid universitet, högskolor och i näringslivet. Här finns tydliga möjligheter till ett ökade insatser.

Sverige har en rad naturgivna förutsättningar som gör att vi kan ställa om vårt samhälle fortare än de flesta andra länder. Genom att bejaka de möjligheter som finns i den skogliga sektorn kan vi ta viktiga steg på vägen. I Jämtland, Västernorrland och Västerbotten finns dessutom möjligheter till positiva bieffekter som att de duktiga lokala trähustillverkarna kan växa till att bli en exportnäring, att biodrivmedel kan bli en helt ny industri och att innovationer som nya, skogsbaserade material kan ge grunden för nya företag.

Det vore värt ett större engagemang från regeringen och kommunerna!

Gunnar Heibring, Ordförande, Norrskog

Olov Söderström, tf VD, Norrskog

Opinion
Publicerad:
 • Höjda sågtimmerpriser i hälften av kommunerna

  Massavedspriserna sänktes i flera regioner medan sågtimmerpriserna höjdes i i 139 av landets 290 kommuner. Så summeras september av Virkesbörsen.
 • Annons
 • Fredrik Munter

  Utdelning kan utebli

  MELLANSKOG. Pandemin satte stopp för den utlovade vinst­delningen till medlemmarna, men en ny timmerpremie är ett led i arbetet för ökad medlemsnytta i landets kanske besvärligaste virkesområde.
 • Fjällnära ersättningsärenden prioriteras

  Skogsstyrelsen lovar att skyndsamt slutföra hundra pågående ersättningsärenden rörande fjällnära skog.
 • Annons
 • Matts Rolander

  Hållbar skog – bra reklam

  På brandområdet i Västmanland växer det nu så det knakar och Matts Rolander som är Skogsstyrelsen regionala viltsamordnare i Svealand ser ett stort röjningsbehov i tallungskogen. 
 • ”Skogsindustrin föröder svensk natur och våra barns framtid”

  "Skogsindustrierna och politikerna uppvisar en brist på helhetssyn. Det är bråttom att rädda vår natur. Den siste november ska skogspolitiska utredningen lämna sitt betänkande", skriver Peter Lindgren på DN:s insändarsidor och ger förslag på åtgärder.
 • Annons