”Politisk inkonsekvens utan motstycke”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Samma politiker som vill ha ett fossilfritt samhälle vill avsätta allt mer skog av miljöskäl. Hur går det ihop, undrar debattören.
DEBATT Vår rödgröna regering har satt upp en plan för att bli ett fossilfritt Sverige år 2030. Målet är möjligt om skogsbruket får en viktig roll. Men samtidigt som Miljöpartiet är den största tillskyndaren mot ett fossilfritt Sverige stöttar man miljöorganisationernas krav på mer och mer avsättningar av skogsmark. Detta är en inkonsekvens som saknar motstycke i svensk politik, skriver Janne Skoglund.

Man har från politiskt håll framfört att Sverige ska vara ett föregångsland i skapandet av det fossilfria samhället.

Annons
Annons

Ska vi klara denna målsättning så måste skogen få en viktig roll! Den energi som bortfaller från det fossila måste ersättas med bränslen, både fasta och flytande, från skogen. Uttaget ur skogen måste öka, idag avverkas endast 80 procent av tillväxten och mängden skog i landet är idag dubbelt så stor som den var för 100 år sedan.

Miljöorganisationerna, Naturskyddsföreningen, Skydda Skogen med flera, tycks totalt ha tappat fokus i denna fråga. Man fortsätter att med full kraft kräva mer och mer avsättningar av skogsmark för vad man anser vara ytterst viktiga miljöskäl. Deras vision tycks vara att i stort sett all skogsmark i landet ska tas ur produktion. Att skogsbrukets organisationer under lång tid försökt få till stånd någon form av samarbete och dialog i denna fråga har hittills visat sig vara omöjligt.  Enligt miljöorganisationerna så är tydligen all skogsmark skyddsvärd.

Samtidigt som Miljöpartiet är den största tillskyndaren mot ett fossilfritt Sverige, som dessutom ska vara ett föregångsland i världen i denna fråga, så stöder man samtidigt miljöorganisationernas krav på mer och mer avsättningar av skogsmark. Detta är en inkonsekvens som saknar motstycke i svensk politik.

Naturligtvis ska skog som klart innehåller mycket höga naturvärden skyddas.  Men om vi ska kunna genomföra nämnda målsättningar så måste beviskraven på att det är skyddsvärd skogsmark höjas rejält, de olika målen måste vägas mot varandra.

Växande skog är genom fotosyntesen en stor förbrukare av CO2.  Enligt Naturvårdsverket tar vår skog upp cirka 75 procent av den CO2 som produceras i landet. Men det är endast den växande skogen som står för detta upptag. Om vi stället för avverkning följt av nyplantering låter skogen förmultna på plats så avges den tidigare upptagna CO2 till atmosfären.

Till skogsägarna vill jag rikta en uppmaning för klimatets skull, för er egen ekonomi, och för landets ekonomi i stort: Avverka skog som växt färdigt, plantera ny skog, röj skogen, gallra skogen, rensa diken! Bedriv helt enkelt ett aktivt skogsbruk och ifrågasätt så kallade naturvårdsavsättningar i era skogar. Det är de bästa insatserna ni kan göra för att Sverige ska ha en chans att uppnå målsättningen om ett fossilfritt samhälle!

Att Miljöpartiet och dess stödtrupper ska ändra uppfattning i frågan om hur vi ska bedriva skogsbruk i framtiden är helt utsiktslöst då man tycks leva i parallell värld. Men det är hög tid att landets övriga politiker nu tar denna fråga på största allvar och agerar för att kunna göra verkstad av en målsättning.

Janne Skoglund

Hudiksvall

 

 

Opinion
Publicerad:

”Det svenska skogsbruket påskyndar klimatproblemet”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
”Politisk inkonsekvens utan motstycke”
DEBATT Om vi avstår från att avverka skogen kommer den växa till och lagra koldioxid under många årtionden i Sverige. Matematiken är enkel: eftersom medelåldern i de svenska skogarna är kring 60 år, kan träden växa till länge innan inlagringen minskar. Det är precis det som behövs för att få ner koldioxidhalten i atmosfären snabbt, skriver David van der Spoul i en replik till Janne Skoglunds artikel.
Publicerad:
 • Ny digital skogsbruksplan lanseras

  Virkesbörsen har utvecklat digitala skogsbruksplaner som uppdateras automatiskt.
 • Annons
 • ”Bjud in till produktionsskogen”

  LEDARE. Med temat Öppna skogen vill vi ta fasta på att det inte behöver finnas någon motsättning mellan att bedriva lönsam virkesproduktion och vara en välkomnande värd för olika skogsgäster, skriver Johan Larsson .
 • Rejält lönsamhetsfall för sågverken

  Från rekordvinster till nollresutat på bara några månader. Så beskriver Danske Bank läget för vissa sågverk.
 • Annons
 • Forskare utvinner el ur trä

  Kategorier: träforskning, KTH
  Forskare vid KTH har utvunnit elektricitet ur trä. Effekten är anmärkningsvärd, anser de.
 • Därför har vi räknat som vi gjort i SKA 22

  SKOGENdebatt, SKA 22 ger, i enlighet med regeringsupdpraget, ett slags avverkningstak under vilket marknaden kan agera. Men vi välkomnar fortsatta analyser av andra aktörer. Det menar Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen, apropå två tidigare debattartiklar om SKA 22.
 • Annons