”Politiker, välkomna till familjeskogsbruket”

21 februari 2018 Värmländska Nykvists skog bjöd in politiker för att synliggöra familjeskogsbruket. ”Att bjuda in just Miljöpartiet känns naturligt eftersom de har många synpunkter på skogen” anser skogsbolaget.

”Politiker, välkomna till familjeskogsbruket”

Ett trevligt möte trots olika åsikter, summerar Lina Edin från värdföretaget Nykvists skog i Gräsmark i Värmland.

Det var Stina Bergström, Miljöpartiets miljöpolitiska talesperson och Monica Bubholtz, Miljöpartiets språkrör i Värmland, som besökte skogsbolaget under tisdagen.

Bakgrunden var en inbjudan från Nykvist Skogs som gärna visar upp sin verksamhet för olika företag, organisationer och nu även politiker. 

– Vårt mål med dagen var att beskriva vår verklighet och ge vår bild av skog och skogsbruk, med ett familjeskogsbruk där skogsägarna tar stort ansvar. Det tycker inte vi kommer fram i media berättar Lina Edin som är ekonomichef .

Vd Pär Skinnargård betonade att skogsägare främst är privatpersoner med starka känslor för sin skog.

– Oavsett om man överlåter hela skogsskötseln eller hugger i sin skog själv så betyder den väldigt mycket för skogsägaren, sa han. 

Lina Edin beskrev att en del skogsägare känner oro för den debatt som förs om avsättningar till olika naturvårdsinsatser. Frågor som rör det egna ägandet är känsliga, sa hon.

Stina Bergström svarade att hon förstod det till fullo men poängterade att det finns många skogsägare som vill sätta sin skogsareal till naturvårdsområde och få betalt för det. Nu finns också avsatta medel för detta, hävdade hon.

Ett problem som Nykvist Skog tog upp är att den lagstadgade tidsgränsen på sex veckor som ska gå från att skogsägaren lämnar in en hyggesanmälan till avverkningslov ofta inte hålls. 
– Det har hänt flera gånger att länsstyrelsen hört av sig flera veckor efter att tidsfristen gått ut. Det beror sannolikt på att de har för hög arbetsbelastning och behöver större anslag, sa Pär Skinnargård vänd till Stina Bergström. Stina Bergström är själv skogsägare och anhängare av hyggesfritt skogsbruk.
– Min vision är ett skogsbruk där man kan bruka skogen och samtidigt ta miljöhänsyn, berättade hon.  Om jag ringer till er och säger att jag vill avverka hyggesfritt, kan ni hjälpa mig då?
– Det kan vi absolut, vi hjälper ofta till vid specialprojekt som skogsägarna önskat men vi är också ärliga om vi inte tycker att det är en bra idé, svarade Pär Skinnargård.

Efter en timmes diskussion vid matbordet förflyttade sig sällskapet ut i skogen för inspektion av en avverkning där skogsmark ska bli beteshage igen. Det lite speciella med den var de vitt skilda kunderna. 
– Den här vältan ska till Rottneros bruk och bli papper, den här ska bli värme på Heden och den här blir sågtimmer, berättade Pär Skinnargård.
Stina Bergström passade också på att räcka över Miljöpartiets skogspolitiska program till Pär Skinnargård.
– Hör av dig med åsikter. 
Pär Skinnargård tackade och lovade att återkomma med kommentarer.

– Jag tycker det är viktigt att vi som arbetar i skogen och med många familjeskogsbruk får komma till tals och på så sätt göra skogsägarens röst hörd.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb