”Politiken måste visa vägen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: P Åsberg.
Skogen förväntas bidra till den gröna omställningen. Men anspråken på skogen är orealistiska idag. Prioriteringar måste göras och det är politikernas ansvar, skriver professor Tomas Lundmark i en ny rapport.

Med dagens tillväxttakt räcker inte skogen för att nå klimatmålen och samtidigt värna den biologiska mångfalden. Skogens tillväxt måste ökas så att den räcker till mer, menar han. 

Annons
Annons

Vi är redan idag beroende av att importera massaved och biodrivmedel, påpekar rapportförfattaren. Samtidigt är den årliga avverkningen på tillgängliga produktionsmarker 90 miljoner kubikmeter. Det är snubblande nära uthållighetstaket.Två miljoner kubik till är vad dessa marker mäktar med, enligt Riksskogstaxeringen. Det är också mycket, mycket långt från de virkesvolymer som krävs om man antar att skogsindustrin fortsätter att utvecklas i samma takt som tidigare, fortsätter Tomas Lundmark. 

För att nå ett fossilfritt Sverige år 2050 krävs exempelvis att vi producerar mer bioenergi av hög kvalitet. Dessutom kan ny skogsindustri med inriktning biodrivmedel och textilier öka råvarubehovet ytterligare.

I dag avverkas nästan hela nettotillväxten i Götaland och Svealand. Det är i Norrland som avverkningspotentialen finns, exempelvis i fjällnära skog, anser Tomas Lundmark.

” I norra Norrland avverkas bara hälften av tillväxten på den produktiva skogsmarken som inte är formellt skyddad och ännu mindre i Lappland. För att öka utbudet på kort sikt måste således incitament för ett aktivare skogsbruk skapas främst i norra Sverige”.

 

SKÖTSELÅTGÄRDERNA FINNS

På länge sikt, menar han, måste skogens tillväxt öka kraftigt i hela Sverige. Möjligheterna finns genom många olika skötselåtgärder. Men då krävs alltså att skogsägarna har incitament att utföra dem. De långa ledtiderna i skogen gör att det är bråttom med beslut, menar Tomas Lundmark. Det är idag det avgörs hur tillväxt och råvarutbud ser ut år 2050 och senare.

”Anspråken på skogen är orealistiska idag. Det är främst målen kopplade till bevarande av biologisk mångfald och målen kopplade till utvecklingen av bioekonomin, klimatarbetet och fossilberoendet som står i konflikt med varandra”.

En krass tolkning av detta är att politiken måste ta ställning till vad som är viktigast, anser han.

”Är det, att bevara en naturlig natur som skulle ha existerat om människan inte hade funnits eller begränsa klimatförändringen. Samma skog kan inte samtidigt brukas för intensiv råvaruproduktion och lämnas för fri ’naturlig’ utveckling’, skriver Tomas Lundmark.

Om rapporten "Skogen räcker inte – hur ska vi prioritera?"  Skriven av Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Utgivare är forskningsprogrammet Future Forests.

Läs rapporten här

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Nu släpps digitala skogslektioner

  Nu är det premiär för Skogen i Skolans digitala läromedel om skogens roll i en hållbar utveckling. Lektionerna riktar sig även till klasser som inte har en skog runt knuten.
 • Annons
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Annons
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Annons