”Politiken avgör hur mycket skog som skyddas”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Viveka Östman.
DEBATT. Hur mycket skog som verkligen ska skyddas är för politiken att lösa, skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i en replik i DN. Han konstaterar också att olika debattörer väljer olika sätt att beräkna arealen skyddad skog.

Debatten om skogsskydd är polariserad, vilket visas tydligt av de sju professorernas debattartikel och de följande replikerna. Olika debattörer väljer att räkna hur mycket skog som är skyddad på helt olika sätt, vilket gör det svårt att avgöra vilken tolkning som är korrekt.

Annons
Annons

I de sju professorernas debattartikel är grundkravet att pausen i identifieringar av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige ska upphöra omedelbart. Ett argument för det är att ”nyckelbiotoper är i sig ett kostnadseffektivt sätt att skydda rödlistade arter”. Det är, som jag påpekat vid flera tillfällen i debatten, inte korrekt – nyckelbiotoper är i sig inte en skyddsform.

Flera debattörer har krävt att alla skogsbiologiska värdekärnor som i dag är oskyddade ska undantas från skogsbruk. Det är en viktig fråga. Men hur mycket skog som verkligen kan skyddas är ytterst en fråga för politiken att lösa, skriver Herman Sundqvist.

Läs artikeln på DN Debatt

 

 

 

 

Opinion
Publicerad:
 • Höjda sågtimmerpriser i hälften av kommunerna

  Massavedspriserna sänktes i flera regioner medan sågtimmerpriserna höjdes i i 139 av landets 290 kommuner. Så summeras september av Virkesbörsen.
 • Annons
 • Fredrik Munter

  Utdelning kan utebli

  MELLANSKOG. Pandemin satte stopp för den utlovade vinst­delningen till medlemmarna, men en ny timmerpremie är ett led i arbetet för ökad medlemsnytta i landets kanske besvärligaste virkesområde.
 • Fjällnära ersättningsärenden prioriteras

  Skogsstyrelsen lovar att skyndsamt slutföra hundra pågående ersättningsärenden rörande fjällnära skog.
 • Annons
 • Matts Rolander

  Hållbar skog – bra reklam

  På brandområdet i Västmanland växer det nu så det knakar och Matts Rolander som är Skogsstyrelsen regionala viltsamordnare i Svealand ser ett stort röjningsbehov i tallungskogen. 
 • ”Skogsindustrin föröder svensk natur och våra barns framtid”

  "Skogsindustrierna och politikerna uppvisar en brist på helhetssyn. Det är bråttom att rädda vår natur. Den siste november ska skogspolitiska utredningen lämna sitt betänkande", skriver Peter Lindgren på DN:s insändarsidor och ger förslag på åtgärder.
 • Annons