Plockhuggare får skogspris

17 maj 2022 Skogsägare Jan Bertilsson ställde om till hyggesfritt och anordnar kurser i ämnet. För det får han Naturskyddsföreningens skogspris.

Plockhuggare får skogspris

Jan Bertilsson i Mariestad övergick till hyggesfritt skogsbruk efter att i flera decennier bedrivit kalhyggesbruk. Omställningen till plockhuggning gjordes på 2010-talet. Sedan 2019 leder han dessutom kurser om hyggesfritt i regi av Naturskyddsföreningens Mariestadskrets. Kurserna lockar deltagare från hela landet.

– Årets mottagare av Skogspriset är oerhört väl förtjänt av detta. Jan Bertilsson har målmedvetet arbetat med att ställa om till ett hyggesfritt skogsbruk och har dessutom inspirerat många andra skogsägare att göra detsamma. Jan är ett föredöme och en inspiratör av stora mått, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Naturskyddsföreningens Skogspris delas ut årligen sedan 2016. Syftet är att belöna och uppmuntra markägare och andra förebilder som gjort något alldeles extra för skogen och skogsbruket, uppger föreningen. Man vill särskilt lyfta fram de markägare som enligt dem gör stora insatser för biologisk mångfald och sociala värden.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb