Plantskola snart fossilfri

19 december 2016 Södra investerar sex miljoner kronor i plantskolan i Falkenberg. Investeringen ska ge ett nytt, fossilfritt växthus.

Plantskola snart fossilfri

Det nya fossilfria växthuset ersätter två äldre uttjänta växthus och minskar energiåtgången med cirka 25 procent.

Under hösten har också två gaspannor ersatts av en större pelletspanna för uppvärmning av personalutrymmen och produktionshall.

Det nya växthuset beräknas vara i drift nästa sommar. När nästa års investeringar är klara kommer 95 procent av driften att vara fossilfri. Det sista steget är ytterligare ett växthus i Falkenberg för att byta ut de gamla växthusen med gasdrift. Detta planeras 2018-19.

Södras plantskola i Flåboda är sedan 2015 helt fossilfri.

– Det är ett långsiktigt arbete att få produktionen fossilfri. Man måste vara beredd att jobba tålmodigt, och att hela tiden söka nya lösningar. Arbetet i Flåboda pågick under sex år och vi arbetar kontinuerligt för att fortsätta vara fossilfria där. Nu tar vi nästa steg med Falkenbergs plantskola, säger Johan Jonsson, chef för Södra Skogsplantor. Enligt Södras hållbarhetsmål ska produktionen vara fossilfri år 2020 och transporterna ska vara fossilfria år 2030.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb