Plantor, jakt och grus – det är Lisas värld

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
PLANTDETEKTIV. Den ständiga förädlingen av livskraftigare plantor, utvecklingen av insektsskydd och intresset för udda trädslag gör jobbet att sälja skogsplantor omväxlande, säger skogsmästaren Lisa Halvarsson, Svenska Skogsplantor.

Tall och gran, hur svårt kan det vara? Jodå, sälja skogsplantor är mer varierat än man kan tro. Ibland är det ett riktigt detek­tivarbete, berättar Lisa Halvardsson som sedan ett drygt halvår är säljare och uppdragsansvarig på Svenska Skogs­plantor i Sunne.
– Jo, ibland vill kunderna ­pröva nytt. De är nyfikna på plantering och skötsel av udda barrträdslag som till exempel douglas, sitka eller lärk. Eller så har de funderingar på föryngring av lövträd. De finns i sortimentet, men på olika ställen, så det gäller för mig att hitta de ­rätta provenienserna (frönas härkomst) så att de passar odlingsplatsen, säger Lisa.

Annons
Annons

Lisa HalvarssonLisa Halvarsson är med i två olika jaktlag.Lisa kommer från Gettjärn, någon mil utanför Sunne i Värmland, och har flyttat tillbaka till fädernemarkerna tillsammans med sin sambo. Tidigare arbetade Lisa som vägansvarig på Stora Enso och är fortfarande en nörd när det gäller grus. Varje dag påminns hon om uppfarten till den nyinköpta villan och att den behöver grusas. Också när hon är ute hos kunder och ger sig in på olika skogsbilvägar kommer tanken ”Här behöver grusas och dikas!” 
Men nu är det alltså plantor som gäller.
Hon är ansvarig inom Svenska Skogsplantors region för Värmland, Dalsland och Norge.

Köparna av skogsplantor är oftast större skogsköpare, det vill säga bolag och föreningar, eftersom leverans av skogsplantor som regel ingår i kontraktet i samband med avverkningar numera. När mindre privata skogsägare avverkar, säg några hektar, levererar köparen plantorna, men de kommer ofta från Svenska Skogsplantor.
– När det gäller tall och gran behövs ofta råd. Trädslag, barrot eller täckrot, behandlade eller obehandlade, markbeskaffenhet – det är många frågor som be­höver svar för att det ska bli rätt, säger Lisa.
För många skogsägare är naturligtvis priset på plantan viktigt. Andra inser att det kanske är bättre att se till kvalitet och rätt planta till rätt mark. Snålar man tvingas man kanske till komplette­rande planteringar och då är vinsten med det låga priset ­uppäten.
Lisa framhåller först och främst kvaliteten.
– Vi jobbar stenhårt för att ha en hög kvalitet på våra plantor.

Lisa är skogsmästare och gick på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, vilket var ett naturligt val för henne. Hon är uppvuxen med skog omkring sig, bland annat hos morföräldrarna. Hon har sett morfar som självverksam och fick tidigt lära sig att hantera motorsågen.
Två hundar gör sig påminda under intervjun, gråhunden Alva och Thea, en stövarblandning. Båda används vid jakt inom ett jaktvårdsområde i Sunnetrakten, men Lisa ingår även i ett jaktlag i Hallsbergs-trakten som hon tillhört sedan skoltiden i Skinskatteberg. Hon är inte ensam kvinna i jaktlaget, de är två i ett jaktlag på tio personer. Även i det andra jaktlaget finns kvinnor.

De stora framtidsfrågorna för skogsplantsbranschen är, som Lisa säger, ”kemet”, det vill säga frågor kring kemikalier. Det handlar delvis om själva drivningen av plantor. Lisa vet, under en sommar arbetade hon på plantskola med mycket ogräsrensning. Och utvecklingen går mot mindre kemikalier, allt­eftersom fler skogsägare ­certifieras.
Den stora utmaningen är att hitta allt bättre insektsskydd och allt fler skogsägare vill ha kemikaliefria bekämpnings­medel och skydd som Conniflex, det fysiska sandskyddet. Det kostar en extra slant, men det kan nog ofta skogsägaren räkna hem genom minskade skador. 
Lisa tror att en utvecklingen i framtiden går mot förbättrade gener och plantor som därmed blir livskraftigare och ger bättre frökvalitet, vilket i sin tur innebär större tillväxt.

SKOGEN 12/2017

 

Publicerad:
Bild för Lars Åkerman
Lars Åkerman
Frilansjournalist
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Annons
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Annons
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Annons