Planteringsmaskin ska öka plantöverlevnad

17 november 2023 Tester av en planteringsmaskin som är under utveckling ser lovande ut,  enligt Södra. Syftet är att förbättra plantöverlevnaden.

Planteringsmaskin ska öka plantöverlevnad
Testkörning av den självgående planteringsmaskinen. Foto: Södra.

Sedan 2020 driver Södra ett projekt för att hitta nya metoder för markberedning och plantering.

Upprinnelsen är ett betydande plantbortfall, var tredje överlever inte sin treårsdag, enligt Södra.

Ambitionen för den nya maskinen, kallad Brasatt 01, är högt ställd. Den ska följa en övergripande färdväg, hitta en framkomlig väg i terrängen, välja bra planteringspunkter, mata fram plantorna, markbereda och plantera bra, 

–  I projektet har vi använt beprövad teknik så långt det varit möjligt och anpassat den för att steg för steg komma närmare morgondagens planteringsmaskin. Vi har lyft in mycket teknik som inte är vanlig i skogsbruket, till exempel industrirobotar som normalt hittas inomhus på ett betonggolv. I maskinen Brasatt 01 hanteras plantorna automatiskt med robot. Vi tillgängliggör därmed ny teknik i skogsbruket och i föryngringen i synnerhet, säger Anna Wallner. Projektledare, i ett pressmeddelande.

Man har också tagit fram ett nytt sätt att marbereda som enligt Södra är optimalt för plantan, energieffektivt och lämnar en relativt hyggesyta. Dessutom påverkas en mindre del av ytan jämfört med idag.

I projektet ingår att se över operatörens nya rollDen kan bli att hjälpa maskinen när den ber om det, planera arbetet på hyggesytan samt att jobba med plantvård. 

Maskinen är dock inte färdig att tas i bruk. Efter slutförd testning i fält följer nu dokumentation och analys för att staka ut möjliga vägar framåt.

–  I nästa steg behöver vi bestämma vilka delar av utvecklingen som vi i Södra ska prioritera och driva själva, var vi kan hitta samarbeten och var det sker teknikutveckling där vi inte behöver driva på, säger Anna Wallner.

Södra har samarbetat med företag med erfarenhet från olika branscher. De är: Axelent Engineering, Bit Addict, Boid, Chalmers, CIT, DB Makerlab, Ebeaver, LUE Engineering och Skogforsk.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb