Plantbidrag lockar inte.

20 december 2006 Det mesta av de avsatta återplanteringsstödet efter stormen 2005 är oförbrukat.

Plantbidrag lockar inte.

Av de 450 miljoner kronor som har avsatts till återplanteringsstöd i spåren av stormen 2005 är det mesta oförbrukat.

Planteringen av stormhyggena har dragit ut på tiden. I november hade Skogsstyrelsen endast fått in ansökningar på cirka 11 procent av barrskogsstödet och 10 procent av lövskogsstödet.

Nu vill Skogsstyrelsen förlänga stödet till 2010. Skogsstyrelsen förslår också att lövskogar som är mindre än två hektar ska omfattas av stödet.
— Det finns stor risk att många marker som är lämpliga för lövskog kommer att planteras med barrträd. Skogsägarna kan inte använda lövskogsstödet eftersom planteringarna ska vara minst två hektar. Det skulle helt motverka tanken bakom stödet, nämligen att stimulera till ökad trädslagsvariation, säger Jonas Bergquist, föryngringsspecialist på Skogsstyrelsen.
Skogsstyrelsen har också begärt att stödet för körskador i spåren av Gudrun ska förlängas till och med 2007.

Text: Erik Viklund

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb