Planerade avverkningar granskas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Under oktober månad kommer Skogsstyrelsen att granska skogsbruket i Uppsala och Västmanlands län. Syftet är att se vilken hänsyn de planerar att ta till hänsynskrävande biotoper vid avverkning.

Hänsynskrävande biotoper är områden med höga naturvärden som skogsbruket ska ta särskild hänsyn till vid exempelvis en avverkning. Skogsstyrelsens uppföljningar visar fortsatt negativ påverkan på dessa naturmiljöer vid avverkningar.

Annons
Annons

– Vi ska därför besöka ett urval av avverkningsanmälda områden i Uppsala och Västmanlands län och säkerställa att hänsyn kommer att tas till de hänsynskrävande biotoper som finns i det avverkningsanmälda området, säger Martin Klenz, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Urvalet av områden görs med hjälp av flygbildsanalyser, kartor som visar markfuktighet och terrängskuggning samt uppgifter från tidigare inventeringar av höga naturvärden.

Beroende på hur det ser ut i de avverkningsanmälda områden som besöks, så kommer Skogsstyrelsen att fatta beslut om åtgärder som skogsägaren antingen måste göra eller inte får göra med hänsyn till biotoperna.

– I de fall där det finns hänsynskrävande biotoper i området, men där det saknas i anmälan hur man tänker sig att ta hänsyn till dem så kommer vi att utfärda förelägganden eller förbud, så att skador kan begränsas eller förhindras, säger Martin Klenz.  

Förelägganden innebär att Skogsstyrelsen tar upp åtgärder som markägaren måste göra för att förhindra att skador uppstår. Det kan exempelvis vara att vidta olika skyddsåtgärder som att lägga ut ris för att minska risken för markskador eller bygga broar över vattendrag.

Förbud innebär att vissa åtgärder förbjuds, till exempel att avverka vissa begränsade värdefulla naturmiljöer eller träd i avverkningsområdet. Om skador ändå uppstår kan Skogsstyrelsen, efter genomförd avverkning, besluta om att skadorna måste åtgärdas.

Publicerad:
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons