Planerad avverkning på renbetesmark pausas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto Mats Bildström, SKOGENbild.
Sveaskogs avverkningsplaner i Luokta-Mávas sameby har mött starka protester. Nu pausar bolaget skogsbruksåtgärderna.
Enligt ett upprop som sprids på sociala medier handlar det om 1000 fotbollsplaner som ska kalavverkas. En åtgärd som enligt det skulle reducera renarnas viltbete av lavar så kraftigt att djuren riskerar att svälta ihjäl. 
”Om de tar skogen denna vinter, så överlever inte våra renar ens till våren," säger även Lars Anders Baer, ordförande i Luokta-Mávas sameby, till Natursidan.
Området, som alltså är renarnas vinterbetesmarker, är redan hårt avverkat och nu hotas även de sista öarna av naturskog, uppger man från samebyns sida.
Sveaskog har nu beslutat att pausa avverkningsplanerna.
”Vi gör det för att skapa utrymme för dialog med samebyn om hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för hur skogsbruket och renskötsel ska kunna samexistera på dessa marker”, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.
Skogsbolaget vill också ge sin bild av saken.
”Samebyns sammanlagda renbetesområde är, för att använda det fotbollsplansmått som cirkulerar, ungefär 857 000 fotbollsplaner. Våra avverkningsanmälningar gällde ungefär 300 hektar produktionsskog utspridda över 36 000 hektar (51 400 fotbollsplaner). Storleken på avverkningarna varierade mellan fem och tjugo hektar,” skriver Sveaskog.
 
Annons
Annons

Publicerad:
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons