Planerad avverkning på renbetesmark pausas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto Mats Bildström, SKOGENbild.
Sveaskogs avverkningsplaner i Luokta-Mávas sameby har mött starka protester. Nu pausar bolaget skogsbruksåtgärderna.
Enligt ett upprop som sprids på sociala medier handlar det om 1000 fotbollsplaner som ska kalavverkas. En åtgärd som enligt det skulle reducera renarnas viltbete av lavar så kraftigt att djuren riskerar att svälta ihjäl. 
”Om de tar skogen denna vinter, så överlever inte våra renar ens till våren," säger även Lars Anders Baer, ordförande i Luokta-Mávas sameby, till Natursidan.
Området, som alltså är renarnas vinterbetesmarker, är redan hårt avverkat och nu hotas även de sista öarna av naturskog, uppger man från samebyns sida.
Sveaskog har nu beslutat att pausa avverkningsplanerna.
”Vi gör det för att skapa utrymme för dialog med samebyn om hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för hur skogsbruket och renskötsel ska kunna samexistera på dessa marker”, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.
Skogsbolaget vill också ge sin bild av saken.
”Samebyns sammanlagda renbetesområde är, för att använda det fotbollsplansmått som cirkulerar, ungefär 857 000 fotbollsplaner. Våra avverkningsanmälningar gällde ungefär 300 hektar produktionsskog utspridda över 36 000 hektar (51 400 fotbollsplaner). Storleken på avverkningarna varierade mellan fem och tjugo hektar,” skriver Sveaskog.
 
Annons
Annons

Publicerad:
 • Keslas skördaraggregat

  Traktor blir skördare

  SMÅSKALIGT. Finska Kesla presenterar ett nytt skördaraggregat för montering på till exempel traktorer och grävmaskiner på upp till fem ton, skriver företaget i ett pressmeddelande.
 • Annons
 • Ecolog 584F

  Eco Log lanserar ännu en skotare

  BREDDAR. Efter sammanslagningen med Gremo fick Eco Log ett större utbud av framför allt mindre skotare, men nu kompletterar man ändå med en ny modell, 584F.
 • Komatsu modell 835TX

  TX ska skota smidigare

  STRATEGI. Komatsu gör en översyn av sitt skotarutbud. En helt ny modell, två uppdaterade och ett nytt gallringskoncept hör till nyheterna.
 • Annons
 • 200 ton massaved föll överbord

  Kategorier: virkestransport, massaved
  I Stubbsandsviken utanför Örnsköldsvik flöt plötsligt en stor mängd stockar omkring tidigare i veckan.
 • Skördare med lång stock

  Lång stock kan löna sig

  APTERING. Att köra ut längre stockar ur skogen och röntga dem vid industrin kan göra det möjligt att optimera apteringen och öka virkesvärdet, visar ett examensarbete från jägmästarutbildningen.
 • Annons