Pilotanläggning för biobränsle läggs ner

21 april 2016 Nu står det klart att biobränsleanläggningen LTU Green Fuels i Piteå lägger ner. Brist på finansiering ligger bakom beslutet.

Pilotanläggning för biobränsle läggs ner

LTU Green Fuels i Piteå är en av världens mest avancerade biobränsleanläggningar och Sveriges enda storskaliga pilotanläggning för forskning och framställning av flytande biodrivmedel. Anläggningen har sedan årsskiftet 2013 – 2014, då Luleå tekniska universitet tog över anläggningen från Chemrec, producerat tusentals ton dimetyleter, DME, även kallat grön diesel, liksom metanol för fordonsdrift. Fokus för anläggningen har varit att ersätta fossila bränslen med gröna drivmedel. Processen använder 100 % förnybar råvara, bland annat skogsrester.

Orsaken till nedläggningen är brist på finansiering. Energimyndigheten har tidigare gett ekonomiskt stöd till anläggningen men avbryter nu stödverksamheten.

–      Problemet är att den skattelättnad som finns på biodrivmedel just nu bara gäller ett år i taget, därför vill väldigt få privata aktörer göra långsiktiga satsningar, säger professor Rikard Gebart, ledare för pilotanläggningens forskningsprogram till Piteå-tidningen.

–      För en normalbegåvad är det svårt att förstå hur man tänker. När man bygger en industrianläggning måste man kunna göra en kostnadskalkyl för åtminstone 15 år framåt, säger Gebart.

Man räknar med att ungefär 300 miljoner kronor investerats i anläggningen. Professor Gebart är dock hoppfull inför anläggningens framtid i och med att tekniken fungerat bra och alla projektmål uppnåtts.

Nedläggningen innebär också att 17 anställda blir utan jobb.

–      De är givetvis deppade och nere. De är väldigt engagerade och duktiga på att köra anläggningen. Men det positiva är att de alla är väldigt kvalificerade, jag tror de har goda chanser att hitta andra kvalificerade jobb, säger Gebart.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb