”Phytophthora – ett allvarligt hot”

9 november 2023 En kartläggning av skadegöraren Phytophthora får forskare vid SLU skogsskadecentrum att befara framtida problem för såväl skogsbruk som matproduktion, främst i södra Sverige.

”Phytophthora – ett allvarligt hot”
Angrepp av Phytophthora på död bok.

Phytophthora betyder växtförstörare och den svampliknande mikroorganismen är vad den heter. Den finns över hela världen i tusentals arter varav majoriteten orsakar växtskador. De kan ske på alla upptänkliga sätt genom rötter eller bark, i lövverk och gröndelar och knoppar, på allt från fröplantor till fullvuxna träd. Angrepp kan synas som sår på stammen eller utglesade kronor. 

Phytophthora-arterna är anpassningsbara, de trivs i temperaturer mellan 10 och 30 grader. Tidigare upptäckter gjordes främst i varma länder men nu finns den även i exempelvis Kanada och i Finland där den orsakar störst problem på björk. Klimatförändringarna banar sannolikt väg för större utbredning.

I Sverige har de flesta fynden gjorts på 2000-talet, och har främst berott på att skadegörare liftat med plantor importerade för utplantering.

I en översiktsartikel från SLU skogsskadecentrum varnar analytikerna Audrius Menkis och Iryna Matsiakh för aggressiva Phytophthora-arter. I framför allt södra Sverige bör de ses som ett allvarligt hot, anser de.

I deras kartläggning har 17 arter påträffats i Sverige varav sex orsakar skador på vedväxter. De har funnits i plantskolor, städer, i naturliga eller brukade skogar och vattendrag. 

Angrepp förekommer främst på ek, al och bok. Men även julgransodlingar har drabbats, det finns risk för spridning till vanliga granskogar, varnar de.

Spridning via vattendrag är en känd risk. Men kartläggningen visar samband mellan stor rörelse av människor och spridning.

Bästa sättet att skydda sig, enligt artikelförfattarna, är att hindra eller minimera all slags förflyttning över infekterade områden. Redskap och maskiner som använts måste desinficeras och så mycket arbete som möjligt bör utföras på frusen mark. Även dikning och dränering kan behövas för att motverka översvämningar och hindra spridning av den simkunniga organismen. 

Vidare är gran att föredra i julgransodlingar framför silvergran som är känsligare för angrepp.

En generell regel är att inte slänga organiskt avfall i närheten av skogar, stadsträdgårdar och parker, råder Audrius Menkis och Iryna Matsiakh.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb