Permitterade erbjuds gröna jobb

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild, plantörer i Östergötland. Foto: Mattias Westerberg, SKOGENbild.
Permitterade kan få jobb inom de gröna näringarna. 8 000 personer erbjuds arbete varav 3 000 inom skogsplantering, skriver LRF i ett förslag som lämnats till Tillväxtverket.

 

Annons
Annons

Säsongen drar strax igång för jordbruk och skogsskötsel i stora delar av landet. Behovet av arbetskraft är stort men många av de utländska säsongsarbetare som tidigare har rekryterats har svårt att resa till Sverige på grund av coronakrisen.

Det handlar om 5 000 arbetstillfällen inom trädgårdsnäring och 3 000 främst inom skogsplantering.

Därför har LRF lämnat flera förslag till Tillväxtverket- som ska underlätta för permitterad personal, och även utländsk arbetskraft som tidigare arbetat i Sverige men i andra sektorer, att få jobb inom de gröna näringarna.

LRF föreslår bland annat att modellen för korttidsarbete ska utvecklas så att även företagare och deras familjer kan nyttja stödet. Nästan en miljon av landets småföretagare står utanför nuvarande modell.

Man vill också att arbetsförmedlingen ges ett tydligt uppdrag att bidra till att permitterade och varslade från andra branscher kan få jobb hos företag i det gröna näringslivet. Dessutom föreslås en halverad arbetsgivaravgift för de gröna öretagare som tar emot och lär upp ny personal från en annan bransch.

LRF vill också se ett bidrag som utjämnar löneskillnaden för dem som kommer från arbeten med högre lön.

Man föreslår också att tiden för skattekrediter ska utökas från dagens tre månader samt att räntan för dessa sänks.

 

 

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons