Permitterade erbjuds gröna jobb

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild, plantörer i Östergötland. Foto: Mattias Westerberg, SKOGENbild.
Permitterade kan få jobb inom de gröna näringarna. 8 000 personer erbjuds arbete varav 3 000 inom skogsplantering, skriver LRF i ett förslag som lämnats till Tillväxtverket.

 

Annons
Annons

Säsongen drar strax igång för jordbruk och skogsskötsel i stora delar av landet. Behovet av arbetskraft är stort men många av de utländska säsongsarbetare som tidigare har rekryterats har svårt att resa till Sverige på grund av coronakrisen.

Det handlar om 5 000 arbetstillfällen inom trädgårdsnäring och 3 000 främst inom skogsplantering.

Därför har LRF lämnat flera förslag till Tillväxtverket- som ska underlätta för permitterad personal, och även utländsk arbetskraft som tidigare arbetat i Sverige men i andra sektorer, att få jobb inom de gröna näringarna.

LRF föreslår bland annat att modellen för korttidsarbete ska utvecklas så att även företagare och deras familjer kan nyttja stödet. Nästan en miljon av landets småföretagare står utanför nuvarande modell.

Man vill också att arbetsförmedlingen ges ett tydligt uppdrag att bidra till att permitterade och varslade från andra branscher kan få jobb hos företag i det gröna näringslivet. Dessutom föreslås en halverad arbetsgivaravgift för de gröna öretagare som tar emot och lär upp ny personal från en annan bransch.

LRF vill också se ett bidrag som utjämnar löneskillnaden för dem som kommer från arbeten med högre lön.

Man föreslår också att tiden för skattekrediter ska utökas från dagens tre månader samt att räntan för dessa sänks.

 

 

Publicerad:
 • SKOGEN nummer 3 ute nu

  Kategorier: Tidningen SKOGEN
  SKOGEN har lämnat tryckeriet men det kan bli väntan i några dagar till innan nummer 3 dimper ner i din brevlåda. Vi räknar med att den når dig i slutet av denna vecka. Anledningen är transportförseningar i coronakrisens spår. Möjligen kan liknande problem uppstå i några kommande nummer. Vi beklagar!
 • Annons
 • Regeringen jobbsatsar på skogen

  Kategorier: skogsjobb, Naturnära jobb
  Regeringen lägger 150 miljoner kronor på jobbskapande åtgärder inom skogs- och naturvård. Tanken är att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.
 • Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

  Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.
 • Annons
 • Ny FSC-standard senareläggs

  Kategorier: FSC Sverige, FSC-standard
  Skogscertifieringsorganet FSC Sverige flyttar fram startdatum för sin nya skogsbruksstandard till den första september. Ytterligare förskjutningar kan bli aktuella om coronakrisen blir långvarig.
 • Domar om nyckelbiotoper överklagas

  Skogsstyrelsen överklagar de domar som anser att markägare ska kunna överklaga nyckelbiotopsregistreringar.
 • Annons