Pengar till barkborreforskning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Barkborreangrepp, arkivbild.
Skogssällskapet delar ut 14,5 miljoner kronor till forskningsprojekt bland annat om granbarkborreangrepp.

I det ena barkborreprojektet ska Skogforsk utvärdera hur väl sök- och plockmetoden fungerar under vintern.

Annons
Annons

I det andra kommer SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) att studera sambanden mellan naturvårdsavsättningar och risken för bakrborreangrepp.

”Det är ett ämne som diskuterats flitigt senaste året och där tongångarna i debatten bitvis varit ganska höga. Här är det viktigt med forskning som ger underlag att föra en konstruktiv och kunskapsbaserad diskussion”, säger Karin Fällman, hållbarhetschef hos Skogssällskapet,  ett pressmeddelande.

Skogforsk får också anslag för att undersöka de ofta motstridiga slutsatser som dras kring skogens klimatnytta ur ett kolbindningsperspektiv.

Två digitaliseringsprojekt får också forskningspengar.  Ett handlar om digitaliserad naturvårdsuppföljning och ett annat om användning av laserdata för att digitalt kunna avgränsa kantzoner till vattendrag.

Dessutom kommer ett projekt vid Lunds universitet att undersöka hur den ökade andelen barrskog i södra Sverige påverkar brunfärgningen av sötvatten.

 

Publicerad:
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Annons
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Annons
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Johanna Sandahl

  ”Inte läge att laborera”

  Innan det gasas på med produktionshöjande åtgärder behöver skogs­bruket bli långsiktigt hållbart, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.
 • Annons