Pengar till barkborreforskning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Barkborreangrepp, arkivbild.
Skogssällskapet delar ut 14,5 miljoner kronor till forskningsprojekt bland annat om granbarkborreangrepp.

I det ena barkborreprojektet ska Skogforsk utvärdera hur väl sök- och plockmetoden fungerar under vintern.

Annons
Annons

I det andra kommer SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) att studera sambanden mellan naturvårdsavsättningar och risken för bakrborreangrepp.

”Det är ett ämne som diskuterats flitigt senaste året och där tongångarna i debatten bitvis varit ganska höga. Här är det viktigt med forskning som ger underlag att föra en konstruktiv och kunskapsbaserad diskussion”, säger Karin Fällman, hållbarhetschef hos Skogssällskapet,  ett pressmeddelande.

Skogforsk får också anslag för att undersöka de ofta motstridiga slutsatser som dras kring skogens klimatnytta ur ett kolbindningsperspektiv.

Två digitaliseringsprojekt får också forskningspengar.  Ett handlar om digitaliserad naturvårdsuppföljning och ett annat om användning av laserdata för att digitalt kunna avgränsa kantzoner till vattendrag.

Dessutom kommer ett projekt vid Lunds universitet att undersöka hur den ökade andelen barrskog i södra Sverige påverkar brunfärgningen av sötvatten.

 

Publicerad:
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Bygg ditt eget paradis

  Skogsnäringen har säkert lika många namn för virke som inuiterna sägs ha för snö. Men vi är nog lika fattiga på synonymer för landskapsvård som inuiterna är när de ska prata om beachvolleyboll.
 • Annons
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Annons
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Annons