Månadens fråga

Påverkas du av forskningen?

26 maj 2023 Har skogsforskningen direkt påverkan på skogsbrukets vardag? Tar du till dig nya rön?

Påverkas du av forskningen?
Emma Holmström, doktor vid SLU, presenterar rön på Höstexkursionen 2022 om hur betesskador begränsas.

Får du idéer inom till exempel skötsel – som går att tillämpa? 
Eller är forskningen för teoretisk, för långt från verkligheten? Tar det för lång tid innan nya rön implementeras i praktiken?
Har svensk skogsforskning rätt fokus? Finns det områden där det borde forskas mer?
Är det lätt att hitta nyheter om forskning och ta del av nya rön?


Svara på månadens fråga!

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb