Pausad inventering återupptas

21 december 2017 Från och med 1 januari återupptar Skogsstyrelsen nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige.

Pausad inventering återupptas

Pausen som infördes i våras är över och under 2018 ska den utvecklade metoden för att avgränsa och identifiera nyckelbiotoper testas, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

– Nu har vi en utvecklad metod att testa i skarpt läge som mycket väl svarar upp mot de ledord vi hela tiden haft med oss i processen: att metoden ska vara transparent, objektiv och förutsägbar, kommenterar Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.

I metoden ingår bland annat att använda checklistor och provytor där skogsområden dokumenteras som en grund för den samlade bedömningen. Det kan handla om antal naturvärdesträd, som har särskild betydelse för vissa djur och växter men också mängden död ved.

Provytor kommer att läggas ut inom inventeringsområdet för att kunna skatta olika naturvärden. För att öka transparensen är varje provyta koordinatssatt, vilket innebär att de kan besökas igen och utvärderas. I förlängningen ska det bli enklare att förutse om ett område ska klassas som nyckelbiotop, hävdar Skogsstyrelsen.

– Pausen har gett oss värdefull tid att tänka efter tillsammans med aktörerna och utveckla metoden för att identifiera områden med mycket stor betydelse för flora och fauna, säger Herman Sundqvist.

2018 blir ett testår där metoden ska utvärderas och eventuellt justeras. Efter utvärdering och eventuella förändringar av metoden görs ett återbesök i de områden där bedömningen om det är en nyckelbiotop eller inte skulle kunna förändras.

– Alla metoder måste testas och utvärderas, det handlar om trovärdighet och att vi är måna om att det blir rätt och bra, säger Erik Kretz, skogskonsulent på Skogsstyrelsen, som varit med i utvecklingsarbetet.

Metoden ska användas i barrskog, barrnaturskog, lövrik barrskog och myr- och skogsmosaik.

Regeringen har aviserat ett uppdrag om en landsomfattande nyckelbiotopsinventering. Beslutet har ännu inte fattats men om det förändrar förutsättningarna kan dagens beslut behöva revideras. 

Kommunerna som berörs: Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Strömsund, Krokom, Åre, Berg, Härjedalen, Älvdalen, Malung-Sälen samt Torsby kommun öster om Klarälven.

Fakta nyckelbiotop: En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö i dag har en mycket stor betydelse för  skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb