"Pausa artskyddsärenden tills ersättningsfrågan är löst”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Södra.
I ett gemensamt uttalande kräver 5 000 skogsägare inom Södra ett tillfälligt stopp av artskyddsärenden. Stoppet ska gälla tills frågan om ekonomisk kompensation vid inskränkningar i äganderätten är löst, anser skogsägarna.

Det är på Södras årsmöten i 36 skogsbruksområden som deltagarna, över 5 000 personer, ställt sig bakom uttalandet. I det uppmanas regering och myndigheter att införa ett tillfälligt stopp av alla pågående och nya artskyddsärenden. Stoppet ska gälla fram till  till dess att frågan om kompensation vid inskränkningar i ägande- och brukanderätten har utretts, anser skogsägarna.

Annons
Annons

I uttalandet står bland annat:

”För skogsägare råder det i dag en stor osäkerhet kring äganderätten och brukanderätten. Av regeringsdeklarationen framgår att den privata äganderätten till skogen ska värnas och att markägare ska få rättmätig ekonomisk kompensation vid inskränkningar i ägande- och brukanderätt.

Trots det fortsätter svenska myndigheter att neka markägare ersättning när brukanderätten inskränks. Tillämpningen av den så kallade artskyddsförordningen föder misstro och riskerar att hämma både skogsinvesteringar och tillväxten i samhället”.

I uttalandet poängteras att det är landets 330 000 privata skogsägares investeringar i tillväxt och naturvård som gjort Sverige till en stor skogsnation och skapat långsiktig lönsamhet. Skogsbruket har också stor betydelse för omställningen till bioekonomi. 

”Den brukade skogen tar upp stora mängder koldioxid och när råvaran förädlas och ersätter fossila material minskar klimatavtrycket”, skriver skogsägarna.

 

 

Publicerad:
 • Få får dispens för stormfällda träd

  Få skogsägare i Stockholms län får dispens från kravet om att stormfällda träd ska forslas bort före 1 juli. Svårigheter att ordna transporter är inte skäl nog, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons
 • Nu påbörjas rekordbygge i trä

  En av världens högsta träbyggnader börjar resas i Skellefteå. Det 80 meter höga kulturhuset byggs till stor del av gran från Västerbotten.
 • Ny film lär dig ungskogsröjning

  I en ny film kan du lära dig ungskogsröjning steg för steg.
 • Annons
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Polarisera skogsbruket!

  Folk klagar över att världen polariseras. Men vi borde kanske ha mer av den varan. Åtminstone i skogen.
 • Virkesstudion på Skogsnolia

  Nu finns ett nytt avsnitt av Virkesstudion inspelat på Skogsnolia. Tidningen SKOGENS Bengt Ek medverkar och berättar om det bästa med skogsmässor.
 • Annons