"Pausa artskyddsärenden tills ersättningsfrågan är löst”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Södra.
I ett gemensamt uttalande kräver 5 000 skogsägare inom Södra ett tillfälligt stopp av artskyddsärenden. Stoppet ska gälla tills frågan om ekonomisk kompensation vid inskränkningar i äganderätten är löst, anser skogsägarna.

Det är på Södras årsmöten i 36 skogsbruksområden som deltagarna, över 5 000 personer, ställt sig bakom uttalandet. I det uppmanas regering och myndigheter att införa ett tillfälligt stopp av alla pågående och nya artskyddsärenden. Stoppet ska gälla fram till  till dess att frågan om kompensation vid inskränkningar i ägande- och brukanderätten har utretts, anser skogsägarna.

Annons
Annons

I uttalandet står bland annat:

”För skogsägare råder det i dag en stor osäkerhet kring äganderätten och brukanderätten. Av regeringsdeklarationen framgår att den privata äganderätten till skogen ska värnas och att markägare ska få rättmätig ekonomisk kompensation vid inskränkningar i ägande- och brukanderätt.

Trots det fortsätter svenska myndigheter att neka markägare ersättning när brukanderätten inskränks. Tillämpningen av den så kallade artskyddsförordningen föder misstro och riskerar att hämma både skogsinvesteringar och tillväxten i samhället”.

I uttalandet poängteras att det är landets 330 000 privata skogsägares investeringar i tillväxt och naturvård som gjort Sverige till en stor skogsnation och skapat långsiktig lönsamhet. Skogsbruket har också stor betydelse för omställningen till bioekonomi. 

”Den brukade skogen tar upp stora mängder koldioxid och när råvaran förädlas och ersätter fossila material minskar klimatavtrycket”, skriver skogsägarna.

 

 

Publicerad:
 • Veronika Holmsten

  Kampsportaren fann drömyrket

  Kategorier: Ny på jobbet, skogsjobb
  ELDDOP Veronika Holmsten fick en tuff start som produktionsledare hos Stora Enso i Ljusdal i maj. Sommarhettan skapade extrema förhållanden för avverkningslagen. Men hon stortrivs med jobbet.
 • Annons
 • Granbarkborren värsta skadegöraren

  Skadorna på skogen ökade kraftigt under förra året på grund av torka och värme. Mest omfattande skador orsakades av granbarkborren.
 • Skogsskador gör att fler vill avverka

  Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare anmälde ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. 
 • Annons
 • Stormvirke räddas genom utskeppning

  Stormen Alfrida i början av januar fällde minst en halv miljon kubikmeter skog varav det mesta i Uppland. Tack vare ett omfattande samarbete kan nu utskeppningarna av stormvirke börja.
 • ”Den svenska skogen –  bioekonomins välsignelse”

  Den hållbara svenska skogen är en välsignelse när vi tar ett steg framåt för att ställa om till bioekonomi. Det sa näringsminister Ibrahim Baylan när han inledningstalade på Bioekonomiskt forum i Stockholm.
 • Annons