"Pausa artskyddsärenden tills ersättningsfrågan är löst”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Södra.
I ett gemensamt uttalande kräver 5 000 skogsägare inom Södra ett tillfälligt stopp av artskyddsärenden. Stoppet ska gälla tills frågan om ekonomisk kompensation vid inskränkningar i äganderätten är löst, anser skogsägarna.

Det är på Södras årsmöten i 36 skogsbruksområden som deltagarna, över 5 000 personer, ställt sig bakom uttalandet. I det uppmanas regering och myndigheter att införa ett tillfälligt stopp av alla pågående och nya artskyddsärenden. Stoppet ska gälla fram till  till dess att frågan om kompensation vid inskränkningar i ägande- och brukanderätten har utretts, anser skogsägarna.

Annons
Annons

I uttalandet står bland annat:

”För skogsägare råder det i dag en stor osäkerhet kring äganderätten och brukanderätten. Av regeringsdeklarationen framgår att den privata äganderätten till skogen ska värnas och att markägare ska få rättmätig ekonomisk kompensation vid inskränkningar i ägande- och brukanderätt.

Trots det fortsätter svenska myndigheter att neka markägare ersättning när brukanderätten inskränks. Tillämpningen av den så kallade artskyddsförordningen föder misstro och riskerar att hämma både skogsinvesteringar och tillväxten i samhället”.

I uttalandet poängteras att det är landets 330 000 privata skogsägares investeringar i tillväxt och naturvård som gjort Sverige till en stor skogsnation och skapat långsiktig lönsamhet. Skogsbruket har också stor betydelse för omställningen till bioekonomi. 

”Den brukade skogen tar upp stora mängder koldioxid och när råvaran förädlas och ersätter fossila material minskar klimatavtrycket”, skriver skogsägarna.

 

 

Publicerad:
 • Nu släpps digitala skogslektioner

  Nu är det premiär för Skogen i Skolans digitala läromedel om skogens roll i en hållbar utveckling. Lektionerna riktar sig även till klasser som inte har en skog runt knuten.
 • Annons
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Annons
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Annons