"Partiskt om skogen i SVT"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Vet programledaren för Mitt i naturen ens vad en kulturstubbe är, undrar Lena Ek.
DEBATT I programmet Mitt i Naturen 2016-12-01 jämförs skövlingen av regnskog i Indonesien med svenska skogar. Tyvärr är programmet symptomatiskt för hur det svenska skogsbruket beskrivs. Public Servis misslyckas med att vara opartiska, skriver Lena Ek, ordförande i Södra, på SVT opinion.

Vi får anta att det finns en tanke med jämförelsen. Från palmplantage till programledaren Anders Lundins vägledande ord om att vi bara har ”trädplantage” i Sverige. 

Annons
Annons

Man har lust att säga: gå hem och läs historia!

Den skogsmodell som infördes på 1990-talet och som innebär frihet under ansvar för markägaren har inneburit en stor framgång ur ett hållbarhetsperspektiv, både ekonomiskt och biologiskt. 

Men detta nämns sällan. Istället är det SVT:s Mitt i Naturen liksom röster från gröna aktivister som  står oemotsagda och framställs som objektiva sanningssägare. 

Vanligen är det två ståndpunkter som förmedlas från detta håll. Antingen ska skogen inte röras alls, eller anses det nödvändigt att gå ifrån hyggesbruket och återgå till något slags naturnära brukande.

Ironiskt nog var det senare en metod som utarmade de svenska skogarna under hela 1800-talet och långt in på 1900-talet, försämrade den biologiska mångfalden och hindrade tillväxt.

Public service uppdrag är att vara saklig, opartisk och relevant i sin rapportering. Tyvärr misslyckas Mitt i naturen med det på samtliga punkter. 

 

Läs Lena Eks inlägg här


 

 

 

 

Opinion
Publicerad:
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons