Påläst entreprenör kan få mer betalt

4 december 2015 Dåliga trakt­direktiv är det stora vardagsproblemet för entreprenörerna. Men det finns även plats för självkritik. Avtalsskrivande, till exempel.

Nyligen firade branschorganisationen SMF Skogsentreprenörerna 40-årsjubileum. SKOGEN frågade några av medlemmarna om vilka problem de möter i sin dagliga verksamhet. Frågan är inte tagen ur luften. Ungefär en tredjedel av skogsentreprenörerna har röda siffror.

Daniel AnderssonDaniel Andersson (bilden) på Björkuddens skog i Tierp tvekade inte:
– Dåliga trakt­direktiv.
Och det handlar inte bara om ofullständiga avverknings­instruktioner.
– Det värsta är nästan när de är för detaljerade, som att ”akta trädet som står till vänster om stenen”, då blir chauffören ­osäker och det måste ringas en hel del telefonsamtal.
Här tycker Daniel Andersson att tidningen SKOGEN får ta på sig en del av ansvaret.
– Ni är litet av en hippietidning, sa han skämtsamt (?) och för­tydligade sedan:
– Visst måste det finnas alla sorters skogsbruk, men ni ger stort utrymme åt skogsägare som får prata detaljerat om träd på individnivå. Men man borde också fråga: Var finns lönsamheten i det här?

Björkudden skog får lägga mycket tid på att tolka in­struk­tioner, enligt Daniel Andersson. Det har nästan större betydelse för lönsamheten än ­priserna på avverkningsuppdraget.
– Några kronor hit eller dit spelar liten roll jämfört med om maskinerna står still och vi ­tappar en hel dag, säger han.

Paul EdströmAnnars nämnde många entreprenörer alltför låga arvoden.
– Vi måste bli bättre på att skriva avtal. Vi har en väldigt starkt motpart, samtidigt som vi ofta är dåligt pålästa – och det är inte de, sa någon.
Paul Edström (bilden), Norrberge skog, tog upp en annan viktig fråga: Kostnaderna för miljöcertifiering.
– FSC är ett krav från uppdragsgivarna, samtidigt som det är svårt för oss att ta betalt för det. Det handlar om riktigt stora kostnader för oss entreprenörer.

En annan sak som påverkar entreprenörernas situationen är ­biobränslemarknaden. Impor­­terade sopor tar andelar från grot från våra egna skogar.
– Vi tar inte längre ut grot.
Det är en tråkig utveckling. Vi har fått mindre att göra, flera tjänster påverkas, sa Mattias Rönn­kvist på Nordmalings skogs­maskiner.       

SKOGEN 11/2015

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb