På väg mot Lyrans stjärnbild

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Här och där i landet kan bioälskare just nu se filmen ”Aniara”. Harry Martinsons rymdskepp ska ta människorna till säkerheten på mars, men slungas ur kurs och färdas ohjälpligt mot Lyrans stjärnbild långt, långt där borta.

Man behöver inte ens ha sett trailern för att börja tänka på landets skogsbrukare. Aniaras passagerare driver ju iväg lika hjälplösa som skogsägare ombord på en jättelik nyckelbiotop. Resten av mänskligheten hamnar 64 kilometer längre bakom för varje sekund som går. Och man tycks ha tappat möjligheterna att vända om.

Annons
Annons

Tidningen SKOGEN 2-2019Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Prova 3 nr för 149 kr. Digitala utgåvor ingår»
På samma sätt som för Aniaras 8 000 resenärer tycks avståndet växa mellan skogsbrukarna och resten av mänskligheten. Folk läser i tidningen. Skogsbruket når inte miljömålen. Skogsbrukare vill inte veta var nyckel­biotoperna finns. Skogsbrukare ställs allt oftare inför skranket. Skogsbrukare gallrar bort miljövärden. Gammelskogen minskar.

Signaler som låter minst sagt konstiga i allmän­hetens öron. Avståndet växer.

Eller förstår den allt mer urbana allmänheten bakgrunden? Att ocertifierade skogsägare med mycket nyckelbiotoper hamnar i förfärlig kläm? Att en del ­miljömål är närmast utopiska? Att virkesproduktionen – och kanske mångfalden – skulle sjunka som en sten om halva skogen skulle skötas hyggesfritt? Att Skogsstyrelsen bara vill gå till domstol för att klargöra rättsläget? Att lövträden blir allt fler? 

Det verkar inte så. Avståndet växer.
Men kanske kan skogsbrukarna ensamma finna ­lyckan i Lyrans stjärnbild? Nej, för den finns inte ens. Stjärnbilder är tvådimensionella, när man närmar sig löses de upp och bildar nya fjärran mönster. Skogs­brukare hör hemma tillsammans med resten av mänskligheten.

Hur kan då skogsnäringen åter närma sig allmänheten? Det finns fantastiska berättelser. Klimatutmaningarna tycks få hela världen att tigga om mer virke. Sveriges skogsbruk har en världsledande hållbarhet, åtminstone i visa avseenden. Vi kan bli världsledande även i mångfaldsskötsel. Och en stor undersökning har visat att det svenska folket är öppet för goda berättelser om skogens möjligheter.

Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareBengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareFör polariseringen i debatten bottnar i be­rättelser. Det finns ingen sanning. Vi ­bygger våra idéer om den biologiska mångfalden på antaganden om tiotusentals arter som vi inte vet mycket om. 
Och på tiotusen andra antaganden. Båda sidor i debatten lever på berättelsen.

På kort sikt tycks den goda berättelsen om skogsbruket vila i händerna på branschens stora annonskampanj. Det ska bli spännande att se om det räcker.

SKOGEN 2/2019

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • ”Nyckelbiotoper regleras inte av lagen”

  Kategorier: Herman Sundqvist, Altinget
  Skogsstyrelsens tillsyn görs för att se till att lagar efterlevs, nyckelbiotoper regleras inte av lagen. Att fortsätta registrera nyckelbiotoper kan underminera tilltron till tillsynsverksamheten, skriver Skogsstyrelsens gd Herman Sundqvist i en replik i Altinget.
 • Annons
 • Mångmiljonsatsning på förädlade plantor

  En skogsägarförening och flera skogsbolag  är med och satsar 50 miljoner kronor på en pilotanläggning för storskalig produktion av förädlade plantor.
 • Skogsbad

  Britter vill skogsbada

  HÄLSA. I Storbritannien höjs röster för införande av fritidsaktiviteter på recept (social prescribing) mot till exempel stress och depression.
 • Annons
 • Mindre skogsareal brann i EU-länderna

  Kategorier: skogsbränder 2018
  Sverige drabbades hårt men totalt sett brann mindre skogsmark i EU-länderna förra året, visar en rapport från EU-kommissionen.
 • Betesskador på fortsatt hög nivå

  Kategorier: Äbin, viltbetesskador
  Betesskadorna i de svenska skogarna är i princip lika illa som tidigare år. Ungefär varannan ungtall har skadats av älg eller annat hjortdjur.
 • Annons