På söndag sätts fokus på skogsrestaurering

19 mars 2021 På söndag är det FN:s internationella skogsdag. Årets tema är skogsrestaurering och Sverige bidrar genom att starta ett internationellt utbildningsprogram i hur man återskapar skogar.

På söndag sätts fokus på skogsrestaurering

Programmet delar tema med den internationella skogsdagen 21 mars, nämligen återskapande av skogar. Utbildningen vänder sig till utvalda låg- och medelinkomstländer i Asien och Afrika.

Syftet är att väcka medvetenhet om skogsrestaurering hos såväl myndigheter och universitet som hos företag och civilsamhälle. 

I april börjar de första 25 deltagarna sin utbildning. De kommer från Burkina Faso, Etiopien, Nepal, Laos, Thailand och Vietnam.

Enligt programledare Anders Malmer på Skogsstyrelsen är det viktigt att visa att återskapande av skogar, ofta på skogsmark som fått ge plats åt jordbruk och boskap, också kan ge en inkomst.

Undervisningen görs på distans i 15 veckor och avslutas med en tre veckors visetelse i Sverige vid ett senare tillfälle. 

Varje deltagare får jobba med ett eget förändringsprojekt i sitt hemland med stöd av en handledare från bland andra Skogsstyrelsen.

”Målet med förändringsarbetet är inte primärt att plantera skog – även om det säkert också kan bli följden – utan varje deltagare i programmet är främst en viktig länk i att sprida kunskapen om hur skogsrestaurering bör bedrivas i hemlandet och bli en skalbar process utan behov av bistånd”, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Ansvarig för utbildningsprogrammet Locoforest (Locally Controlled Forest Restoration) är Skogsstyrelsen. De har arbetat med att utforma utbildningen i ett par år. 

Det femåriga programmet genomförs av Skogsstyrelsen i samarbete med Stockholm Water Institure och den icke vinstdrivande organisationen Eco Innovation Foundation, också med säte i Stockholm. Finansiär är Sida. Nästa kursomgång blir i början av 2022.

Om internationella skogsdagen 2021 (på engelska)

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb