På andra sidan bordet

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
OMVÄNT. Thomas Wikström har suttit på båda sidor av förhandlingsbordet när skogstjänster ska upphandlas. Det har han nytta av i sitt nya jobb.

Thomas Wikström har en gedigen bakgrund i skogssektorn och redan tidigt slog det honom att den varit duktig på att effektivisera – och tala om vikten av det. Men att alla inte nåtts av effektiviseringsvinsterna. 
– Nästa steg blir att jobba med hela processen, från skog till industri, så att lönsamheten når alla delar av skogssektorn. Det är viktigt för att attrahera flera att jobba i skogen, för det är ju en fantastisk arbetsplats, säger Thomas.

Annons
Annons

Thomas WikströmThomas WikströmHan började på jobbet som före­tags­utvecklare hos skogsentreprenörernas branschorganisation SE i höstas. Hans special­område är ekonomi och han får många frågor kring just detta, exempelvis i samband med avtalsskrivande. Det senare har han erfarenhet av från sin tid hos träkoncernen Stenvalls, men då från andra sidan förhandlingsbordet.

Håll en saklig och nyanserad diskussion, är Thomas förhandlingsråd.
– Det är inget bra om man uppfattas som gnällig. Man ska ha i åtanke att det är ingen som tvingar en att teckna ett avtal. Men när avtal tecknas är det viktigt att beräkningarna är tydliga, så man vet vad man skriver på.
Var öppna och bygg förtro­ende, är ett annat tips.
– Säg att du har avtalat om ­en viss affär och ersättningsmodell. Sedan kommer den där trakten som faller utanför ramarna. Då måste man ta upp en diskussion om avsteg, helst innan man påbörjat arbete. Finns förtroendet så kan man alldeles säkert komma överens.

En sak som förvånar Thomas är hur stort avståndet mellan entreprenörerna och skogsbolagens beslutsfattare är. Dialogen kan utvecklas – hos båda. 
– För båda har ju samma mål: Att bedriva entreprenadskogs­bruk.
Thomas tycker också att det är viktigt att entreprenörerna lyfter blicken och ser att de spelar en av många viktiga ­roller genom hela virkesflödet.

Ett annat råd är att satsa på utbildning, vare sig det handlar om att utveckla metoder och teknik för öka produktivitet eller lära sig vad som gäller vid certifiering.
Till köpare av entreprenadtjänster har han också råd.
– Ha affärsutvecklingssamtal och förbered för entreprenören så att man kan planera. Var öppna med vilka trakter som finns och ange avläggnings­platser. Tala också om ifall det finns kojplatser och plats för trailer, till exempel, säger ­Thomas.

NY PÅ JOBBET/Thomas Wikström
Ålder: 51 år.
Bor: Bergsviken utanför Piteå.
Familj: Fru och tre barn, en 18-åring och två 14-åringar.
Bakgrund: Utbildning till skogstekniker på Gammelkroppa 1991-93. Virkesköpare på Assidomän/ Sveaskog i tio år. Olika roller inom råvaruavdelningen på Stenvalls trä, senast som skogsförvaltare och utvecklingsledare. 
Fritidsintresse: På somrarna mycket fotboll – tränar flickor 15 i Storfors AIK. På hösten älgjakt och röjning av ett eget skogsskifte i Bergsviken.
Framtidsdröm: Bygga familjens fritidshus vid Östra Kikkejaur.

SKOGEN 4/2019

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Annons
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Annons
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Annons