Övervakning av granbarkborre kan stoppas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Granbarkborre. Foto: Josefina Sköld, Skogsstyrelsen.
Sedan 1995 har granbarkborrestammen övervakats över hela landet. Det har hjälpt skogsbruket att veta vilken beredskap man behöver ha för kommande angrepp av granbarkborre. Nu riskerar övervakningen att stoppas.

Övervakningen av granbarkborren görs genom feromonfällor som töms regelbundet. Resultatet har kunnat följas på Skogsstyrelsens webbplats. Men pengarna till övervakningen har dragits in. Nu äskar Skogsstyrelsen pengar från regeringen för arbete som ska skydda skogen mot skador bland annat genom övervakning av granbarkborre.

Annons
Annons

- Om övervakningen läggs ned kommer vi att sakna kännedom om de storskaliga trenderna i antalet granbarkborrar och därmed ökar risken för att man inte hittar angripna bestånd och det drabbar skogsägarna, säger Gunnar Isacsson, ekolog vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Övervakningen har tidigare finansierats med pengar ur Landsbygdsprogrammet, men nu har de pengarna dragits in. Som en följd av det har SLU beslutat att inte skjuta till pengar inför 2019. Kontrollerna under 2018 är dock säkrade ekonomiskt.

 

Publicerad:
 • Luftskeppsrobotar

  År 2040 sköter luftskeppsrobotarna virkestransporterna

  DEBATT. Luftskeppsrobotar som kvistar stockar och sedan fraktar de från skogen till sågen skulle värna både natur och klimat. Science fiction? Enligt Mats Hagner, professor emeritus, behövs bara en anpassning av befintlig teknik.
 • Annons
 • "Vi kan inte längre använda skogen som förut"

  Kategorier: debatt, Henrik Petrén
  DEBATT. Verkligheten tvingar oss nu alla att se på skogen på ett helt nytt sätt – en livsviktig kolsänka som vi måste sköta på rätt sätt. Skogsägarna har en nyckelroll, skriver Henrik Petrén.
 • Ingen brådska att ta ut bränd skog

  Det finns ingen anledning att skynda sig ut för att upparbeta den brända skogen. Det räcker att göra det till våren. Torkan har minskat risken för skadeinsekter i höst.
 • Annons
 • Nu kartläggs trädens samhällsnytta

  Vilken samhällsnytta gör stadsträden? Ett projekt ska hjälpa kommuner och företag att presentera siffror på det.
 • Skogsentreprenörer får ersättning för stoppat skogsarbete

  Många skogsentreprenörer har varit tvungna att begränsa verksamheten på grund av den höga brandrisken i sommar. Södra ersätter nu sina avtalsentreprenörer för en veckas produktionsbortfall.
 • Annons