Övervakning av granbarkborre kan stoppas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Granbarkborre. Foto: Josefina Sköld, Skogsstyrelsen.
Sedan 1995 har granbarkborrestammen övervakats över hela landet. Det har hjälpt skogsbruket att veta vilken beredskap man behöver ha för kommande angrepp av granbarkborre. Nu riskerar övervakningen att stoppas.

Övervakningen av granbarkborren görs genom feromonfällor som töms regelbundet. Resultatet har kunnat följas på Skogsstyrelsens webbplats. Men pengarna till övervakningen har dragits in. Nu äskar Skogsstyrelsen pengar från regeringen för arbete som ska skydda skogen mot skador bland annat genom övervakning av granbarkborre.

Annons
Annons

- Om övervakningen läggs ned kommer vi att sakna kännedom om de storskaliga trenderna i antalet granbarkborrar och därmed ökar risken för att man inte hittar angripna bestånd och det drabbar skogsägarna, säger Gunnar Isacsson, ekolog vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Övervakningen har tidigare finansierats med pengar ur Landsbygdsprogrammet, men nu har de pengarna dragits in. Som en följd av det har SLU beslutat att inte skjuta till pengar inför 2019. Kontrollerna under 2018 är dock säkrade ekonomiskt.

 

Publicerad:
 • ”Särintressen styr inte rapportering om klimatnytta”

  DEBATT. Varken Bo Hektor eller andra skogsintresserade klimatvänner behöver känna någon oro över att Sveriges rapportering av utsläpp och upptag från skog- och markanvändningssektorn påverkas av särintressen; skriver Mattias Lundblad och  Hans Petersson, SLU, i en replik.
 • Annons
 • Rätt blandad skog växer bättre

  Blandskogar kan ge bättre trädtillväxt, mer biologisk mångfald, mer bär och vilt samt ett rikare friluftsliv. Men det gäller att blanda rätt.
 • Nu stämmer Södra staten

  Södra bistår två markägare med en stämningsansökan riktad mot staten. Bakgrunden är att Skogsstyrelsen stoppat en avverkning på deras skogsfastighet utanför Åseda i Uppvidinge kommun, utan kompensation.  
 • Annons
 • ”Stoppad inventering riskerar exporten”

  Om inte den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen återupptas sätts hela skogsnäringens framtid på spel, skriver mångåriga skogsanalytikern och tidigare SLU-professorn Sten Nilsson på SvD Debatt.
 • Skogsägare fick rätt mot staten

  Skogsägarna som stämde staten när de hindrades att avverka och nekades ersättning, har fått rätt. Staten ska betala över 18 miljoner kronor till flera markägare, enligt en dom i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.
 • Annons