Ovanligt stora virkeslager

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Virkeslagren var vid årsskiftet de största på tolv år.

De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis var 9,5 miljoner kubikmeter den sista december. Det är en ökning med 15 procent jämfört med året innan, visar Skogsstyrelsens statistik. 

Annons
Annons

– Så stora volymer i lager har vi inte sett sedan slutet av 2008. En anledning bör vara ökade avverkningar av granbarkborreskadad skog, säger Katarina Ekberg, handläggare, Skogsstyrelsen.

Trots att lagren av massaved minskade i slutet av året uppgick de till totalt 5,4 miljoner kubikmeter. Av detta var 4,2 miljoner kubikmeter barrmassaved vilket var 46 procent mer än samma tid 2018. Lagren av barrmassaved ökade i hela landet. Lagren av granmassaved och lövmassaved var något lägre än förra året och låg båda på omkring 0,6 miljoner kubikmeter.

Lagren av barrsågtimmer ökade i slutet av året och uppgick till 3,2 miljoner kubikmeter. Jämfört med samma tidpunkt året innan är det en ökning med 8 procent. 

Lagren av massaflis beräknas ha uppgått till 0,9 miljon kubikmeter, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med 2018.

 

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons