Orörd skog är inte välskött

12 maj 2010 Examensarbete hos Mellanskog visar att många av de yngre skogsbrukarna gillar traditionellt skogsbruk, men saknar nödvändiga kunskaper vad det innebär.

En skog som lämnas helt utan åtgärder för fri utveckling. Kan man kalla den välskött? Nej, det tyckte ingen av 30 yngre medlemmar i Mellanskog. Den som ställde frågan var Katrine Andersson som gjorde ett examensarbete på Skogsmästarskolan.

En stor del av skogsbrukarna var alltså vänner av traditionellt skogsbruk, men inte alla. Bara 85 procent ansåg att hyggen hör hemma i en välskött skog.

— Många kunde bara nämna två till tre åtgärder som nödvändiga för att sköta skogen väl, säger Katrine Andersson. De hade små eller inga kunskaper om dikning, gödsling och plantering med förädlade plantor. Därför kommer sannolikt inspektorer och andra rådgivare ha stor inverkan på den framtida skogens utseende.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb